3. Kan bedrifter som driver næringseiendomsvirksomhet likevel motta lån innenfor ordningen selv om lån til slike ikke er med ved beregning av fordelingen?

Gå til hovedinnhold

3. Kan bedrifter som driver næringseiendomsvirksomhet likevel motta lån innenfor ordningen selv om lån til slike ikke er med ved beregning av fordelingen?

Ja, unntaket for næringseiendom gjelder etter loven § 4 tredje ledd for beregning av det enkelte finansforetaks markedsandel i forbindelse med fordeling av den totale garantirammen for ordningen på 50 mrd.kr. Dette fremgår nå uttrykkelig av forskriften § 7 annet ledd.