12. Exit/avvikling

Gå til hovedinnhold

12. Exit/avvikling

  • 1. Når og hvordan skal ordningen avvikles?

    Loven § 9 skal garantiordningen avvikles så snart garantiansvaret under loven er bortfalt. Exit-regler for ordningen utover dette er ikke avklart. Den utfyllende forskriften fastsetter ikke slike regler.