6b. Endringer i eksisterende lån

Gå til hovedinnhold

6b. Endringer i eksisterende lån

 • 1. Kan bankene gi flere garanterte lån til samme bedrift? Hvordan skal evt. ytterligere lån dokumenteres?

  Bankene står fritt til å gjøre dette innenfor de maksimale rammene som gjelder etter forskriften. Ved et nytt lån vil dokumentasjonskravet gjelde på vanlig måte. Behov for likviditet og utsjekk av evt. andre kilder til likviditet skal fremgå av bankenes kredittvurdering.

 • 2. Er det mulig å skifte debitor på et statsgarantert lån eller må man gjennom en ny søknad?

  Det må søkes på nytt. Den nye debitor må tilfredsstille vilkårene for lån og det gamle lånet må dekkes. Unntak er om debitorskifte skjer som følge av en restrukturering, se punkt 11.

 • 3. Når maksimal løpetid for lånene er utvidet fra tre år til 6 år, vil dette gjelde for allerede innvilgede lån? Gjelder i så fall det samme for utvidelsen av avdragsfri periode til 3 år?

  Utvidelsen av løpetid til 6 år gjelder også for allerede innvilgede og utbetalte lån. Det samme gjelder utvidelsen av avdragsfri periode til 3 år. Slike endringer kan gjøres uten at man følger reglene for restrukturering.

  Forskriftens §§ 10 og 15 angir maksimale rammer for løpetid og avdragsfrihet. Dette innebærer at finansforetaket må foreta en vurdering som vanligvis gjøres når det søkes om utvidet løpetid og avdragsfri periode. Utvidelsen må være i samsvar med lovens og forskriftens øvrige rammer og vilkår. Det vil si en vurdering av om dette fremstår som beste løsning for bedrift, bank og stat. Ved endringer i lån bør bankens vurderinger i denne sammenheng dokumenteres på saken.