Hvilke krav stilles det til dokumentasjon av finansforetakenes vurdering av vilkårene?

Gå til hovedinnhold

Hvilke krav stilles det til dokumentasjon av finansforetakenes vurdering av vilkårene?

GIEKs opplegg for rapportering, eksempler, kontonummer m.m. vil bli publisert på giek.no når det blir klart.