3. Dokumentasjonskrav for forlenget løpetid under restrukturering er dette de samme som for en større restrukturering. I forhold til forlengelse kan dette kravet fremstå som stort. Kan Eksfin lempe noe på dokumentasjonskravene ved mindre endringer?

Gå til hovedinnhold

3. Dokumentasjonskrav for forlenget løpetid under restrukturering er dette de samme som for en større restrukturering. I forhold til forlengelse kan dette kravet fremstå som stort. Kan Eksfin lempe noe på dokumentasjonskravene ved mindre endringer?

Tredjepartskontrollen er en kan regel for Eksfin, mens kravene i forskriften § 21 annet og tredje ledd er absolutte. Innenfor 6 år står banke fritt, men utover dette tolkes forlengelsen på samme måte som en restrukturering og de samme dokumentasjonskravene vil gjelde som for andre løsninger innenfor en restrukturering, herunder tredjepartsvurderingen.

Det sentrale er utgangspunktet om at dette er basert på et tillitsforhold mellom stat og bank. I kravet til dokumentasjon er det bankens vurderinger som skal dokumenteres. I forhold til revisors bekreftelse er det bankens dokumentasjon av låneforholdet i samsvar med forskriften som skal bekreftes. Noen enkeltforhold vil Eksfin alltid kontrollere. Dette er forholdsmessigheten 90/10, men ingen overprøving av bankens vurderinger da de ga lånet.