3. Beregnes størrelsen på lånet for hver enkelt juridisk person eller på konsernnivå?

Gå til hovedinnhold

3. Beregnes størrelsen på lånet for hver enkelt juridisk person eller på konsernnivå?

Konsolidert nivå er avgjørende for hvor stort lån som kan gis etter forskriften § 12 tredje ledd. Det vil si at maksimalt nivå for lån under ordningen på 50 mill.kr. gjelder på konsernnivå og ikke i forhold til de enkelte juridiske personene i konsernet.