Lånegarantiordningen utvides for å inkludere større bedrifter

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Lånegarantiordningen utvides for å inkludere større bedrifter

Regjeringen har i dag besluttet å utvide lånegarantiordningen for små og mellomstore bedrifter. Ordningen skal nå også gjelde for større bedrifter med mer enn 250 ansatte, skriver Finansdepartementet i en pressemelding torsdag. Eksfin administrerer ordningen for staten (før 1. juli var ordningen administrert av GIEK).

Garantiordningen er allerede i bruk og innebærer at staten garanterer for 90 prosent av banklån til små, mellomstore og store bedrifter som står i en akutt likviditetsmangel som følge av virusutbruddet og oppbremsingen i norsk økonomi. Ordningens totale ramme på 50 milliarder kroner er foreløpig beholdt. For større bedrifter enn SMB er maksimalt lånebeløp satt til 150 millioner kroner. For små og mellomstore bedrifter er tidligere grense på 50 millioner kroner beholdt.

Regjeringen har i pressemeldingen vist til at det er lansert en rekke tiltak til næringslivet, og enkelte bedrifter har havnet mellom ulike ordninger. Det er derfor bestemt å utvide garantiordningen som i utgangspunktet kun var rettet mot SMB-markedet.

– Regjeringens raske respons til å finne gode og effektive løsninger i denne krevende perioden er imponerende, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

Bankene yter kreditt med statlig garanti

– Det er banknæringen som skal yte kreditt til den delen av næringslivet som er hardest rammet som følge av virusutbruddet, med statlig garantiordning i ryggen. Bankene tar denne oppgaven på største alvor, og er særdeles bevisst på sitt samfunnsansvar, sier Kreutzer.

Loven om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter trådte i kraft fredag 27. mars, og Finansdepartementet fastsatte samtidig en utfyllende forskrift til loven. Forskriften gir bl.a. nærmere regler om hvilke bedrifter som kan motta garanterte lån, hvilke lån som kvalifiserer for garanti og hvordan den samlede garantirammen på 50 milliarder kroner skal fordeles mellom finansforetakene. Det er denne forskriften som nå er endret slik at ordningen også omfatter større bedrifter. 

Ordningen er basert på at det i hovedsak er bankene som skal administrere den, blant annet gjennom å kontrollere at vilkårene i loven og forskriften er oppfylt før de innvilger garanterte lån.

Finans Norge har gjort tilgjengelig en oversikt over ofte stilte spørsmål, med svar. Eksfin skal motta regelmessig rapportering fra bankene.

Sentrale vilkår i forskriften er blant annet:

  • Ordningen omfatter bedrifter som står ovenfor akutt likviditetsmangel pga. Covid-19, og som forventes å være lønnsomme under normale markedsforhold.
  • Bedriften skal ikke ha vært i økonomiske vanskeligheter per 31.12.19
  • Garantien gjelder lån innvilget før 01.06.20. Løpetiden for lånet er maks 3 år.
  • Det er begrensninger hva lånet kan brukes til
  • Beregning av bl.a. lånebeløp skjer på konsolidert nivå
  • Fordelen ved den statlige garantien skal komme låntaker til gode
  • Evt. sikkerhet for lånet skal fordeles forholdsmessig mellom staten og banken
  • Det stilles krav til dokumentasjon, GIEK vil komme tilbake til dette på et senere tidspunkt
  • Det skal betales vederlag for statens garanti