Lånegarantiordningen til næringslivet fortsetter å vokse

Gå til hovedinnhold
Publisert: Oppdatert:

Lånegarantiordningen til næringslivet fortsetter å vokse

Norske banker har hittil innvilget delvis garanterte lån for over 8 milliarder kroner til næringslivet, det viser siste rapport fra Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK).

Av de 87 finansforetakene som har fått tildelt ramme i garantiordningen, har 74 rapportert om innvilgede lån. GIEK melder om at 7,5 milliarder kroner er rapportert benyttet per 20. mai. Siden garantien dekker 90 prosent av lånene, betyr dette at bankene har gitt delvis garanterte lån for om lag 8,25 milliarder kroner.

– Det er positivt å se at garantiordningen vokser videre, og at brorparten av finansforetakene som har fått tildelt ramme har benyttet denne ordningen, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

Det er hittil innvilget 2 693 lån under ordningen. Viken er det fylket med størst lånevolum, etterfulgt av Rogaland og Vestland. Det er innvilget lån til bedrifter innenfor en rekke næringer der varehandel og bilverksted har størst volum med 31 prosent, deretter industri og overnatting og servering.  

Finansdepartementet besluttet den 20. mai å forlenge varigheten på lånegarantiordningen slik at finansforetakene kan yte garanterte lån også etter 1. juni. Departementet har åpnet for at ordningen kan forlenges ut året, men vil fortsette å vurdere ordningen i lys av utviklingen i norsk økonomi.

Sveinung Sleire

Sveinung Sleire

kommunikasjonssjef

942 85 285 sveinung.sleire@finansnorge.no

Lånegarantiordningen fungerer – bedriftene har lånt over 4 milliarder kroner

Regjeringen la fredag frem de første nøkkeltallene fra lånegarantiordningen. Ordningen har en samlet ramme på 50 milliarder kroner som er fordelt på de enkelte bankene. Til og med 22. april hadde bankene benyttet 3,7 milliarder av rammen. Siden garantien dekker 90 prosent av lånene, betyr det at bankene har gitt delvis statsgaranterte lån for til sammen 4,1 milliarder kroner...