Kompensasjonsordningen for næringslivet med egen nettside

Gå til hovedinnhold
Publisert: Oppdatert:

Kompensasjonsordningen for næringslivet med egen nettside

Kompensasjonsordningen for bedrifter med stort omsetningsfall grunnet koronakrisen åpner for søknader fra og med lørdag 18. april, og ordningen vil få sin egen nettside.

Bedrifter landet rundt har naturlig nok mange spørsmål knyttet til den varslede kompensasjonsordningen for bedrifter med stort omsetningsfall grunnet koronakrisen. Ordningen ble vedtatt i Stortinget 7. april, men den vil først bli operativ etter behandling i Stortinget 14. april og notifisering i ESA.

Det har imidlertid pågått et utviklingsløp for den tekniske løsningen parallelt med den politiske behandlingen. Forutsatt de nødvendige formelle vedtak, vil ordningen etter planen være operativ og kunne motta og behandle søknader fra og med 17. april, med automatisert utbetaling til søkere som får søknaden godkjent.

Kompensasjonsordning.no

For å bidra til å dekke noe av informasjonsbehovet om ordningen, er nettsiden for ordningen åpnet. Dette er den autorative kilden for hva man vet om ordningen inntil den er operativ og kan ta imot søknader.

Adressen til ordningens portalside vil være www.kompensasjonsordning.no

Kompensasjonsordning for næringslivet

Kompensasjonsordningen blir avviklet. Siste søknadsfrist for tilskudd via ordningen for månedene juni, juli og august er 31. oktober.

Tomt kontor. illustrasjonsbilde.)