Kompensasjonsordning for næringslivet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Kompensasjonsordning for næringslivet

Idar Kreutzer. Foto.
Vi gjør det vi kan for at ordningen raskt skal være operativ, sier Idar Kreutzer. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.

Som det tidligere har vært varslet har regjeringen arbeidet med en kompensasjonsordning for bedrifter som er rammet av koronasituasjonen.

Det utvikles en trygg og helautomatisert ordning som kan lanseres raskt

Finans Norge har sammen med andre næringsorganisasjoner bidratt i dette arbeidet. Finans Norge, i samarbeid med Bits som er bankenes felles infrastrukturselskap, bidrar også med å utvikle en trygg og helautomatisert ordning som raskt kan lanseres. DNB har stilt viktige ressurser til rådighet.

– Mange jobber døgnet rundt for at man skal være sikker på at den ordningen regjeringen foreslår, lar seg implementere på en trygg måte på så kort tid, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

Ordningen vil administreres av Skatteetaten

Ordningen vil administreres av Skatteetaten. Det vil bli laget en særskilt portalside som åpnes når ordningen er vedtatt i Stortinget og notifisert i ESA. Her vil bedriftseieren finne all informasjon og søknadsskjema.

Regjeringen foreslår at ordningen skal dekke omsetningssvikt i mars, april og mai 2020. Foretaket må sende søknad for hver enkelt måned man ønsker kompensert. Det er de(n) med signaturrett for selskapet som kan søke kompensasjon. Ordningen vil være basert på egenrapportert økonomisk informasjon.

– Vi gjør det vi kan for at denne ordningen skal være operativ raskt og at pengene kan utbetales kort tid etter at ordningen er lansert. Det er opprettet et godt og tett samarbeid med Skatteetaten for det utviklingsløpet som må gjennomføres, sier Kreutzer.

Den tekniske løsningen bygger videre på DSOP

Den tekniske løsningen for en slik kompensasjonsløsning bygger videre på det eksisterende samarbeidet og løsninger som allerede er utviklet gjennom ulike digitaliseringsprosjekter under det etablerte Digitalt Samarbeid Offentlig Privat (DSOP).

– Samlet sett får Norge nå den beste kompensasjonsordningen for bedrifter som er rammet av koronasituasjonen, og vi etablerer det mest effektive og ubyråkratiske systemet for administrasjon og utbetaling til berørte bedrifter. Nettopp det at vi i Norge allerede har etablert et tillitsfullt og effektivt samarbeid mellom privat og offentlig virksomhet, gjør at vi er i stand til å løse en nesten umulig oppgave på så kort tid, sier Idar Kreutzer.

Bankene skal fordele korona-kompensasjonen

Finansnæringen har blitt bedt om å stå for den praktiske gjennomføringen av den økonomiske kompensasjonsordningen for bedrifter som er rammet av korona-epidemien.

Idar Kreutzer, adm.dir i Finans Norge og Ole Erik Almlid, adm.dir i NHO under dagens pressekonferanse
Tom Staavi

Tom Staavi

informasjonsdirektør

909 22 121 Tom.Staavi@finansnorge.no