IKT-sikkerhet og økt risiko for digitale angrep og bedrageri på nettet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

IKT-sikkerhet og økt risiko for digitale angrep og bedrageri på nettet

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-endring-i-forskrift-27.-mars-2020-nr.-490-til-lov-om-statlig-garantiordning-for-lan-til-sma-og-mellomstore-bedrifter/id2696175/

Flere aktører har gitt oppdaterte råd og informasjon om IKT-sikkerhet og økt risiko for digitale angrep og bedrageri på nett i forbindelse med koronapandemien. Her er noen anbefalinger fra vår side.

  • KRIPOS informerer om at kriminelle utnytter situasjonen og gir noen enkle råd om hvordan man kan beskytte seg mot svindlere på nett.

  • EUROPOL har publisert en sak som eksemplifiserer modus og omfang i koronarelatert kriminalitet.

  • Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) ved Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) opplyser at de følger utviklingen av koronasituasjonen tett. De opplyser også at de har kontinuerlig dialog med partnere nasjonalt og internasjonalt.
     
  • NorSIS og Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) har laget en nettside med gode råd og tips for en trygg digital hverdag med koronatiltak. På denne nettsiden finner du blant annet råd om hvordan du kan avsløre om noen forsøker å svindle deg, tips for god sikkerhet på hjemmekontoret, nyttige e-læringskurs om IKT-sikkerhet mv.
    Hvordan bevare en trygg digital hverdag (Nettvett.no)

Vi oppfordrer med dette til fortsatt årvåkenhet med hensyn til kriminalitet i forbindelse med koronaepidemien, samt en bevisstgjøring rundt IKT-sikkerheten i den situasjonen vi står i.

Slik utnytter kriminelle koronakrisen

Artikkel i E24 om DNBs bedragerienhet som ser at de kriminelle på rekordfart har snudd sine operasjoner for å utnytte korona. De og andre banker merker blant annet en økning av investeringsbedragerier.