IASB uttaler seg om tapsvurderingsregler (IFRS9)

Gå til hovedinnhold
Publisert:

IASB uttaler seg om tapsvurderingsregler (IFRS9)

Styret som fastsetter internasjonale regnskapsstandarder, IASB, publiserte 27.3.20 en uttalelse knyttet til IFRS9 i lys av Covid-19 situasjonen. IASB påpeker blant annet at IFRS9 ikke har klare linjer eller en mekanisk tilnærming til når tap på utlån skal innregnes.

Vi viser til tidligere meldinger sist uke hvor vi har omtalt og vist til internasjonale uttalelser fra blant annet ECB, EBA, ESMA og BoE/PPA (Bank of England) knyttet til den internasjonale regnskapsstandarden IFRS9 Financial Instruments. Denne standarden er relevant for norske banker i forbindelser med vurderinger av utlån. Styret som fastsetter internasjonale regnskapsstandarder, IASB, publiserte 27.3.20 en uttalelse knyttet til IFRS9 i lys av Covid-19 situasjonen. IASB påpeker blant annet at IFRS9 ikke har klare linjer eller en mekanisk tilnærming til når tap på utlån skal innregnes. IASB sier videre at man ikke automatisk skal benytte tidligere modeller for å estimere tap (ECL) i dagens situasjon og nevner som eksempel at betalingsutsettelser (payment holiday) ikke automatisk skal behandles som en vesentlig økning i kredittrisiko (SICR). Foretakene bør også vurdere effekter av Covid-19 samt effekter av myndighetenes tiltak. Med henvisning til den norske stats sterke finansielle situasjon og kommuniserte statlige tiltak i Norge, antar Finans Norge at det vil være særlig relevant å se hen til disse tiltakene. IASB avslutter for øvrig med å henvise til relevant veiledning blant annet fra ECB, EBA, ESMA og PPA, og oppfordrer foretakene å se hen til disse veiledningene. 

IFRS 9 Financial Instruments – vurderinger utlån/BoE 26. mars 2020

Den internasjonale regnsapsstandarden IFRS 9 Financial Instruments påvirker størrelsen på norske bankers tapsavsetninger. I forbindelse med Covid-19 og de regnskapsmessige vurderinger som banker må gjøre ved regnskapsavleggelser, har det kommet uttalelser fra flere internasjonale organer.

IFRS 9 – vurderingsregler utlån

Den internasjonale regnskapsstandarden IFRS 9 Financial Instruments påvirker størrelsen på norske bankers tapsavsetninger.