Full uavhengighet mellom statens støtteordninger til næringslivet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Full uavhengighet mellom statens støtteordninger til næringslivet

Finans Norge har mottatt opplysninger fra Næringsdepartementet om at statens støtteordninger til næringslivet kan kombineres uavkortet og samtidig. Med denne prinsipielt viktige avklaringen på plass kan både lånegarantiordningen og kompensasjonsordningen benyttes fullt ut.

Fredag 17. april ble kompensasjonsordningen lansert, med godkjenning fra ESA og alle formelle vedtak på plass. Sammen med lånegarantiordningen har norsk næringsliv tilgang til to typer støtteordninger som er ment å være en livbøye for levedyktige bedrifter til å komme gjennom denne veldig krevende perioden og å berge flest mulig arbeidsplasser.

Foregangsland

– Norge er et foregangsland i å gå fra ord til handling, på få uker har vi lansert de største stimulanseordningene til norsk næringsliv i nyere historie – og det er finansbransjens kompetanse, høy grad av digitalisering i samfunnet og offentlig privat samarbeid som har gjort dette mulig, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

Regjeringen har tidligere kommunisert at det har vært en intensjon om at statens støtteordninger skal være uavhengige, men det har likevel ikke vært mulig å gi en endelig konklusjon på dette spørsmålet før alle formelle vedtak er på plass. Med regjeringens siste avklaring på dette punktet, gjort kjent i dag, skal det ikke være tvil eller bekymring i næringslivet for mulig avkortning dersom man allerede har fått innvilget støtte under en av ordningene.  

– Med den siste avklaringen på plass rundt uavhengighet mellom støtteordningene har vi forsert siste hinder for at næringslivet fullt ut skal kunne benytte disse ordningene, sier Kreutzer.

Slik søker du

Bedriftene kan søke om støtte under kompensasjonsordningen via portalen www.kompensasjonsordning.no, og ta kontakt med sin respektive bank for lån under lånegarantiordningen.

Det vil være et midlertidig opphold i innvilgelse av nye lån under lånegarantiordningen etter den 22. april, inntil lånerammen er omfordelt mellom finansforetakene.

Lånegarantiordningen

Lånegarantiordningen for næringslivet har en ramme på 50 milliarder kroner. Spørsmål og svar om ordningen utvides med nye problemstillinger jevnlig.

Fra fabrikk. Illustrasjonsfoto