Første garantilån er innvilget etter ESA-godkjenning

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Første garantilån er innvilget etter ESA-godkjenning

De første statsgaranterte lånene til små og mellomstore bedrifter er allerede innvilget, etter at regjeringen fredag 27. mars ga klarsignalet for den nye låneordningen etter ESA-godkjenning kvelden 26. mars.

Foto av penger

Lånegarantiordningen for små og mellomstore bedrifter ble formelt sanksjonert i statsråd i dag, fredag 27. mars, og bedrifter som kvalifiserer for ordningen kan nå søke banken om lån. Ordningen med å gi lån til små og mellomstore bedrifter med statsgaranti har en ramme på 50 milliarder kroner.

Maks lånebeløp 50 millioner

Bankene kan med lånegarantiordningen yte lån til bedriftene med en statlig garanti på 90 prosent av lånebeløpene. Det betyr at staten dekker 90 prosent av eventuelle tap, og bankene de resterende 10 prosent etter en pro rata-beregning. Det maksimale lånebeløpet per låntaker er satt til 50 millioner kroner. Lovverket ble vedtatt av Stortinget tirsdag denne uken, og har også blitt godkjent av ESA. I dag sanksjonerte regjeringen loven og fastsatte forskriften med de nærmere reglene.

– Vi har fått bekreftet at de første lånene allerede er behandlet og innvilget. Det er imponerende å se hvor raskt både regjeringen og Stortinget har arbeidet for å få på plass denne ordningen. Den er et effektivt virkemiddel for å tilføre tusenvis av lånekunder nødvendig likviditet i en svært krevende situasjon. Vi må gjøre det vi kan for å forhindre at sunne bedrifter går konkurs som en følge av midlertidig omsetningssvikt og inntektsbortfall. Her er bankene en del av løsningen sier, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

– Dette er veldig bra. Det vitner om at alle gode krefter nå trekker i samme retning for at Norge skal klare seg godt igjennom denne tiden, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Om lånegarantiordningen

  • Garantiordningen er rettet mot små og mellomstore bedrifter som har finansiering fra bankene, og som er rammet av akutt likvidtetsmangel som følge av korona-viruset. 
  • Ordningen kan benyttes av bedrifter med inntil 250 ansatte og med mindre enn 50 millioner euro i omsetning.
  • Ordningen gjelder for lån inntil 50 millioner kroner per bedrift og med maksimalt 3 års løpetid.
  • Den gjelder kun nye lån som blir innvilget etter at lovforslaget har trådt i kraft og frem til 1. juni 2020.
  • Staten garanterer for 90 prosent av lånene under ordningen. Tap skal fordeles forholdsmessig (pro rata) der staten og banken tar henholdsvis 90 og 10 prosent.
  • Lån som allerede er innvilget, kan ikke overføres til ordningen.
Sveinung Sleire

Sveinung Sleire

kommunikasjonssjef

942 85 285 sveinung.sleire@finansnorge.no

Lånegarantiordningen

Lånegarantiordningen for næringslivet har en ramme på 50 milliarder kroner. Spørsmål og svar om ordningen utvides med nye problemstillinger jevnlig.

Fra fabrikk. Illustrasjonsfoto