Lånegarantiordningen forlenget ut året

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Lånegarantiordningen forlenget ut året

Finansdepartementet har besluttet å forlenge varigheten på lånegarantiordningen ut året. Dette har skjedd ved en forskriftsendring. Dersom utviklingen i norsk økonomi tilsier at ordningen bør avsluttes tidligere vil dette bli avklart i god tid.

Norske banker har hittil innvilget delvis statsgaranterte lån for over 8 milliarder kroner. Det er innvilget  2 693 lån under ordningen, hvor 74 finansforetak har rapportert om innvilgede lån. Viken er det fylket med størst lånevolum, etterfulgt av Rogaland og Vestland.

Forlengelsen av lånegarantiordningen ut året ble godkjent av ESA den 25. mai. Finansdepartementet opplyser at dersom usikkerheten i de økonomiske utsiktene reduseres vil bankene i større grad være i stand til å ivareta ellers levedyktige bedrifters likviditetsbehov uten statlig hjelp. Departementet vil derfor fortsette å vurdere behovet for ordningen i lys av utviklingen i norsk økonomi og erfaringene med bruk av ordningen.

Forskriftsendring 26. mai (Regjeringen.no)

Lånegarantiordningen

Lånegarantiordningen for næringslivet har en ramme på 50 milliarder kroner. Spørsmål og svar om ordningen utvides med nye problemstillinger jevnlig.

Fra fabrikk. Illustrasjonsfoto
Sveinung Sleire

Sveinung Sleire

kommunikasjonssjef

942 85 285 sveinung.sleire@finansnorge.no