Foreslår midlertidige endringer i forbrukslånsforskriften som følge av koronakrisen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Foreslår midlertidige endringer i forbrukslånsforskriften som følge av koronakrisen

Koronakrisen har medført at mange husholdninger opplever akutt likviditetsbehov på grunn av permitteringer. NAV-systemet er overbelastet, og behandlingstiden er svært lang i enkelte regioner. Finans Norge mener derfor det er behov for midlertidige endringer i forbrukslånsforskriften.

Illustrasjonsbilde av en lovparagraf

Finans Norge sendte tirsdag 7. april brev til Finansdepartementet med forslag til endringer i forskriften. 

Tiltak som skal hjelpe på kort og lang sikt

For å kunne yte kortsiktige lån i påvente av at folk får utbetalt stønad fra NAV, slik en del banker allerede har startet opp med, foreslår Finans Norge unntak fra forbrukslånsforskriften.

Vi foreslår at det kan gis anledning til å gi nye lån hvor man ser bort fra kravene i forbrukslånsforskriften på følgende vilkår:

  • maksimumsrente på 5%
  • maksimum lånebeløp (eksempelvis 60 x dagpenger)
  • det kan dokumenteres at lånet skal kompensere for manglende utbetaling fra NAV i forbindelse med Covid-19

Finans Norge ber også om bekreftelse på at den adgangen til rente- og avdragsutsettelse i seks måneder som er gitt av departementet kun omfatter allerede eksisterende lån, og at det ikke generelt åpner for nye lån på disse vilkår.

Selv om rente- og avdragsutsettelse gir en svært viktig mulighet til å hjelpe forbruker på kort sikt, vil det i løpet av kort tid være nødvendig å vurdere andre tiltak for utsatte låntakerne, dersom den økonomiske situasjonen ikke bedrer seg. For å avhjelpe husholdningenes likviditetsbehov foreslås det også mulighet for forlengelse av løpetid på eksisterende lån på visse vilkår.