Finanstilsynet vil akseptere bruk av likviditetsreserve

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finanstilsynet vil akseptere bruk av likviditetsreserve

Finanstilsynet vil i nåværende situasjon akseptere at finansforetakene kan bruke likviditetsreserven til å dekke likviditetsutgang.

Det fremgår av en melding fra tilsynet fredag.

Norske finansforetak er underlagt krav til likviditetsreserve (LCR) for å kunne dekke netto utgående pengestrømmer i perioder med begrenset tilgang på markedsfinansiering.

«Det følger av kapitalkravsregelverket (jf. LCR-forordningen artikkel 4) at foretakene kan bruke likviditetsreserven til å dekke likviditetsutgang i en stressituasjon. Finanstilsynet vil i nåværende situasjon akseptere dette. Dersom et foretak ikke oppfyller kravet til likviditetsreserve, må det umiddelbart varsle Finanstilsynet kapitalkravsforordningen artikkel 414. Dette gjelder også kravet til likviditetsreserve i signifikante valutaer», heter det i meldingen.