Finanstilsynet stopper arbeidet med rundskriv om nye IRB-krav

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finanstilsynet stopper arbeidet med rundskriv om nye IRB-krav

I en pressemelding i dag sier Finanstilsynet at de ikke går videre med arbeidet om å ferdigstille et rundskriv knyttet til nye krav til IRB-modeller

Finanstilsynet sendte 24. januar i år et utkast til et brev der man ønsket å stramme inn kravene i bankens IRB-modeller. Dette er krav som bestemmer mengden egenkapital for det enkelte låneengasjement. Finans Norge har argumentert mot denne økningen. Dette virkemiddelet er etter Finans Norges oppfatting uansett ikke påkrevet. Og i den situasjonen landet er i nå, vil det være ekstra uheldig å gjennomføre dette noe som også ble kommunisert til Finansdepartementet denne uken der Finans Norge påpekte at:

«Finanstilsynets foreslåtte innstramminger i bankenes IRB-modeller isolert sett bidrar til redusert utlånskapasitet fra bankene til norsk næringsliv. Å ikke gjennomføre dette nå kan bidra til at bankene i større grad kan agere motsyklisk i en krevende situasjon. Forslaget som foreligger vil påvirke bankenes evne til å yte kreditt generelt og kassekreditt spesielt, noe som er uheldig.»

Det er derfor en viktig nyhet i dag at Finanstilsynet ikke prioriterer å ferdigstille rundskriv om krav til IRB-modeller.

Finanstilsynet skriver på sine nettsider i en kort melding:

Finanstilsynet sendte 24. januar 2020 et utkast til rundskriv om krav til IRB-modeller til Finans Norge for kommentarer. Finans Norge har gitt merknader til utkastet, som Finanstilsynet vil vurdere. Uroen som følge av utbruddet av koronaviruset gjør imidlertid at Finanstilsynet ikke prioriterer å ferdigstille rundskrivet nå. Et nytt rundskriv vil derfor ikke foreligge med det første.

Finans Norge kritisk til Finanstilsynets forslag om strammere krav til IRB-modeller

Finanstilsynet har i et utkast til rundskriv foreslått betydelige innstramminger i norske bankers interne modeller for beregning av kapitalkrav (IRB-modeller). I et nylig avsendt svarbrev etterlyser Finans Norge en faglig begrunnelse for behovet for å stramme inn kravene til IRB-modeller, og stiller seg kritisk til Finanstilsynets forslag.