Finansnæringen er godt rustet og følger situasjonen nøye

Gå til hovedinnhold
Publisert: Oppdatert:

Finansnæringen er godt rustet og følger situasjonen nøye

Koronavirus

Finans Norge følger den alvorlige situasjonen løpende og er i tett dialog med norske myndigheter der vi gir vår vurdering av situasjonen og foreslår de tiltak vi mener kan begrense skadevirkningene for norsk økonomi.

Utbruddet av korona er i første rekke en helseutfordring for Norge. Imidlertid ser vi at effektene av utbruddet fort også vil gi konsekvenser for norsk økonomi.  Finansnæringen i Norge er godt rustet til å møte problemene korona-smitten påfører økonomien. Mange bedrifter merker allerede konsekvenser. I tillegg skaper et bratt fall i oljeprisen ytterligere virkninger i norsk økonomi.

- Det er først og fremst viktig at tiltak som iverksettes er rettet mot å begrense smittespredning og håndtere behov for helsehjelp. Men det er også nødvendig med tiltak for å begrense de økonomiske ringvirkningene av korona-viruset, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

Norge har en liten, åpen økonomi, som er sårbar både for oljeprisfall og forstyrrelser i internasjonale verdikjeder.

- Finans Norge møtte næringsministeren tirsdag og finansministeren onsdag. Der ga vi vår vurdering av situasjonen, og foreslo tiltak vi mener kan begrense skadevirkningene for norsk økonomi. Vi koordinerer med NHO, Virke og Rederiforbundet, og følger situasjonen tett, sier Kreutzer. 

Beredskap i finansnæringen

Finansinstitusjonene har innført egne tiltak for å begrense skadevirkninger, herunder bl.a. hjemmekontorløsninger og splitting av avdelinger, for å sørge for at kritiske funksjoner blir opprettholdt.

Det er videre tett dialog mellom bankene og myndighetene om kritisk finansiell infrastruktur, herunder betalingssystemer og potensielle driftsmessige utfordringer. Videre har alle sentrale/kritiske infrastrukturaktører delt opp teamene sine og er forberedt for bruk av hjemmekontor. Nettverk og fjernaksessløsninger er kapasitetsmessig testet.

Finansnæringen i Norge er solid

Siden finanskrisen har norsk finansnæring bygget en solid egenkapital og er godt rustet til å møte de utfordringene vi har foran oss. Næringen er også godt forberedt med gode kriseplaner, og vil kunne håndtere sine viktige samfunnsoppdrag, som for eksempel den samfunnskritiske betalingsformidlingen, selv om mange ansatte skulle bli syke.

Et kraftfullt og treffsikkert grep

Finansdepartementet har besluttet å redusere den motsykliske bufferen i bankenes kapitalkrav med 1,5 prosentpoeng, til 1 prosent. Det gir økt utlånskapasitet i bankene grovt anslått til mellom 500 og 600 milliarder kroner. — Å redusere motsyklisk buffer er ...

Mennesker, kamera, møte, foto.
— Det er helt riktig å gjøre dette nå, det kan stimulere forbruket på sikt, kommenterer Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge, på Norges Banks rentekutt.

Finansnæringens forslag til finansministeren

Finans Norge overleverte onsdag finansnæringens forslag til tiltak for å avhjelpe de økonomiske konsekvensene av korona-situasjonen. Disse vil bidra til at norsk finansnæringen er enda bedre rustet til å avhjelpe de temporære problemene koronasituasjonen ka...

bilde menn og kamera
Finansminister Jan Tore Sanner (til venstre) og administrerende direktør i Finans Norge Idar Kreutzer møter pressen etter onsdagens møte med finansministeren.

Finans Norges krav for å dempe virkningene av korona-krisen

Finans Norge møtte tirsdag næringsministeren sammen med NHO. Der la Finans Norge frem sine foreløpige forslag til tiltak for å avhjelpe midlertidig e  økon omiske virkninger av korona-situasjonen.   

to menn, en kvinne på rekke.
Administerende direkør i Finans Norge, Idar Kreutzer (fra venstre) og administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, møtte tirsdag næringsminister Iselin Nybø.

Koronaviruset – er bedriften forberedt?

Finans Norge anbefaler medlemsbedriftene å gjennomføre tiltak for å begrense mulig smitte hos egne ansatte og innleide, og forholde seg til informasjon og råd fra relevante myndigheter om håndtering av situasjonen. Her finner du anbefalinger, råd og spørsmå...

Bilde av et virus