Et kraftfullt og treffsikkert grep

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Et kraftfullt og treffsikkert grep

Mennesker, kamera, møte, foto.
— Det er helt riktig å gjøre dette nå, det kan stimulere forbruket på sikt, kommenterer Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge, på Norges Banks rentekutt.

Finansdepartementet har besluttet å redusere den motsykliske bufferen i bankenes kapitalkrav med 1,5 prosentpoeng, til 1 prosent. Det gir økt utlånskapasitet i bankene grovt anslått til mellom 500 og 600 milliarder kroner. — Å redusere motsyklisk buffer er et kraftfullt og effektivt tiltak som treffer bedriftenes behov for økt likviditet og gir økt kredittkapasitet fra norske banker, sier Idar Kreutzer.

Norges Bank setter fredag morgen ned renten fra 1,5 til 1 prosent. Samtidig setter Finansdepartementet, etter råd fra Norges Bank, ned den motsykliske bufferen i bankenes kapitalkrav fra 2,5 til 1 prosent.

— Å redusere motsyklisk buffer er et kraftfullt og effektivt tiltak som treffer bedriftenes behov for økt likviditet og gir økt kredittkapasitet fra norske banker sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

Finans Norge har gjort grove anslag basert på et sett forutsetninger som viser at det å redusere den motsykliske bufferen med 1,5 prosentpoeng, vil innebære økt utlånskapasitet med 500-600 milliarder kroner fra bankene.

— Dette er derfor blant de mest effektive og treffsikre tiltakene regjeringen nå kunne gjennomføre, sier Kreutzer.

Både Sverige og Danmark besluttet i går å redusere sitt motsykliske bufferkrav til 0. Inntil videre vil motsyklisk buffer i Norge være 1 prosent.

— Det er med andre ord rom for ytterligere reduksjon av dette bufferkravet dersom det skulle bli behov, sier Idar Kreutzer.

Kraftig rentekutt

Samtidig som bufferkravet ble satt ned, reduserte også Norges Bank renten med 0,5 prosentpoeng til 1 prosent.

— Det er helt riktig å gjøre dette nå, det kan stimulere forbruket på sikt. Men den store utfordringer nå er at næringslivet trenger likviditet for å komme seg velberget gjennom det vi må anta blir en periode med midlertidig likviditetsutfordringer. Å øke bankenes mulighet til å bidra med likviditet gjennom økt utlånskapasitet, er derfor et viktig og riktig grep, sier Kreutzer.

Tom Staavi

Tom Staavi

informasjonsdirektør

909 22 121 Tom.Staavi@finansnorge.no

Finansnæringens forslag til finansministeren

bilde menn og kamera
Finansminister Jan Tore Sanner (til venstre) og administrerende direktør i Finans Norge Idar Kreutzer møter pressen etter onsdagens møte med finansministeren.

Finans Norge overleverte onsdag finansnæringens forslag til tiltak for å avhjelpe de økonomiske konsekvensene av korona-situasjonen. Disse vil bidra til at norsk finansnæringen er enda bedre rustet til å avhjelpe de tempor...