Bankene skal fordele korona-kompensasjonen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Bankene skal fordele korona-kompensasjonen

Finansnæringen har blitt bedt om å stå for den praktiske gjennomføringen av den økonomiske kompensasjonsordningen for bedrifter som er rammet av korona-epidemien.

Idar Kreutzer, adm.dir i Finans Norge og Ole Erik Almlid, adm.dir i NHO under dagens pressekonferanse

Det vil være en stor oppgave å gjennomføre den faktiske søknads- og fordelingsprosessen rundt kompensasjonsordningen som idag ble lansert av regjeringen. NHO, Virke og Finans Norge har sammen med regjeringen den siste uken arbeidet med hvordan vi kan utforme en ordning som kan bidra til å kompensere uunngåelige driftsutgifter i næringslivet grunnet korona-situasjonen.

Det er myndighetene som beslutter kriteriene for hvilke bedrifter som trenger og kvalifiserer til støtte. Finansnæringens rolle er å fasilitere og gjennomføre den praktiske utbetalingen av ordningen.

– Det er finansnæringsnæringens kompetanse og digitale infrastruktur som muliggjør etablering av en slik ordning raskt. Heldigvis har vi i Norge på plass en god digital infrastruktur mellom finansnæringen og offentlige registre som gjør det mulig å lage en heldigital, selvbetjent løsning på kort tid, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

Finansnæringen jobber for at løsningen skal være på plass om kort tid

Regjeringens foreløpige tall viser at det kan være snakk om opp mot så mange som 100.000 bedrifter som kan omfattes. Det er en betydelig utfordring å bygge en løsning for å distribuere støtte til flere titalls tusen bedrifter i løpet av raskest mulig tid, samtidig som man sørger for at rett sum kommer frem til rett mottaker.

– Vi er allerede i gang med å utforme en slik løsning. Norsk finansnæring vil jobbe raskt og effektivt for at en slik løsning skal kunne være på plass i løpet av kort tid, sier Kreutzer.

Et viktig prinsipp for løsningen, vil være at det er opp til myndighetene å vurdere hvilke bedrifter som kvalifiserer til støtte, og på hvilke vilkår. Bankene står kun for distribusjonen av støtte til bedriftene basert på myndighetenes kriterier.

Vi filmet da TV2 intervjuet Idar: