Korona

Gå til hovedinnhold

Korona

Koronaviruset – er bedriften forberedt?

Finans Norge anbefaler medlemsbedriftene å gjennomføre tiltak med tanke på mulig smitte hos egne ansatte og innleide, og forholde seg til informasjon og råd fra relevante myndigheter om håndtering av situasjonen. Her finner du anbefalinger, råd og spørsmål ...

Koronaviruset. Illlustrasjonsbildet.

Forsikringsnæringen samarbeider med UD om å få reisende hjem

Finans Norge og forsikringsselskapene vil jobbe tett sammen med Utenriksdepartementet for å få nordmenn på reise hjem til Norge. Det er Utenriksdepartementet og Samferdselsdepartementet som samarbeider med flyselskapene om å få nordmenn hjem.

Fly tar av. Illustrasjonsfoto.
Foto: Peshkov, Adobe Stock Photo

Bankene skal fordele korona-kompensasjonen

Finansnæringen har blitt bedt om å stå for den praktiske gjennomføringen av den økonomiske kompensasjonsordningen for bedrifter som er rammet av korona-epidemien.

Idar Kreutzer, adm.dir i Finans Norge og Ole Erik Almlid, adm.dir i NHO under dagens pressekonferanse

Sanner stopper utbyttenekt nå

Finansdepartementet vil ikke følge Finanstilsynet og fastsette forskrift om begrensninger når det gjelder adgangen til å utbetale utbytte. Det ble gjort klart i en melding fra Finansdepartementet onsdag kveld.

Jan Tore Sanner. Foto.
Jan Tore Sanner. Foto: Marte Garmann

Lånegarantiordningen

Lånegarantiordningen for små og mellomstore bedrifter er nå godkjent, og bedrifter kan søke banken sin om lån. Ordningen har en ramme på 50 milliarder kroner. Ordningen er godkjent av ESA, og regjeringen fastsatte fredag 27. mars forskriftene og iverksatte...

Fra fabrikk. Illustrasjonsfoto

Finanstilsynets utbytteforslag vil skape uro

Som en følge av koronautbruddet, oljeprisfallet og valutauro har vi en helt spesiell markedssituasjon. Å skape usikkerhet hos de som stiller kapital tilgjengelig for norske banker og forsikringsselskaper nå, er svært uheldig. Derfor bør Finanstilsynets forslag om å etablere en forskrift som legger sterke føringer på finansinstitusjonenes mulighet til å håndtere denne...

Lånegarantiordningen vedtatt

Stortinget behandlet allerede lørdag lånegarantiordningen for SMB, som regjeringen foreslo fredag. Tirsdag ble den andregangsbehandlet. Regjeringen fikk full støtte for forslaget, Stortinget kommer samtidig med en oppfordring til moderasjon.

Bilde av Stortinget
Det går i ekspressfart på Stortinget for tiden

Midlertidig økt fleksibilitet i boliglånsforskriften

Finansdepartementet har vedtatt å øke fleksibilitetskvoten i boliglånsforskriften til 20 prosent. Endringen vil gjelde for 2. kvartal 2020, men kan ifølge departementet bli forlenget. Det er videre presisert at bankene kan innvilge utsettelse for renter og avdrag i inntil seks måneder.

Vanskelig å sette utlånsrentene

Bankene vet ikke hva de må betale for store deler av de pengene de låner inn fremover. Derfor er det vanskelig å fastsette utlånsrentene nå.

Garantiordningen: Et viktig bidrag til norsk næringsliv

Regjeringen la i dag frem den varslede proposisjonen om garantiordning for nye banklån til små og mellomstore bedrifter. Bankene kan med lånegarantiordningen yte lån til bedriftene med en statlig garanti på 90 prosent av lånebeløpene. Det er ikke en støtteordning til bankene.

Finanstilsynet

Sliter du med å holde oversikten over tiltakene som kommer for å møte koronakrisen? Vi har laget denne listen over tiltak for næringsliv og økonomi og for arbeidsliv. Vi garanterer ikke at den er utfyllende, men har gjort vårt beste. Du bytter mellom tema i toppen av siden.

Norges Bank

Sliter du med å holde oversikten over tiltakene som kommer for å møte koronakrisen? Vi har laget denne listen over tiltak for næringsliv og økonomi og for arbeidsliv. Vi garanterer ikke at den er utfyllende, men har gjort vårt beste. Du bytter mellom tema i toppen av siden.

Arbeidsliv

Sliter du med å holde oversikten over tiltakene som kommer for å møte koronakrisen? Vi har laget denne listen over tiltak for næringsliv og økonomi og for arbeidsliv. Vi garanterer ikke at den er utfyllende, men har gjort vårt beste. Du bytter mellom tema i toppen av siden.

Næringsliv og økonomi

Sliter du med å holde oversikten over tiltakene som kommer for å møte koronakrisen? Vi har laget denne listen over tiltak for næringsliv og økonomi og for arbeidsliv. Vi garanterer ikke at den er utfyllende, men har gjort vårt beste. Du bytter mellom tema i toppen av siden.

Liste over norske myndigheters tiltak i forbindelse med koronakrisen

Sliter du med å holde oversikten over tiltakene som kommer for å møte koronakrisen? Vi har laget denne listen over tiltak for næringsliv og økonomi og for arbeidsliv. Vi garanterer ikke at den er utfyllende, men har gjort vårt beste. Du bytter mellom tema i toppen av siden.

Grensen for kontaktløs betaling med BankAxept uten PIN-kode økes

For å minimere antall fysiske berøringspunkter der smitte kan overføres gjøres det nå endringer i grensen for kontaktløs betaling uten PIN-kode. Grensen uten PIN har frem til nå vært 400 kroner for hver transaksjon, men i løpet av de neste dagene kan...

Illustrasjonsbilde av kontaktløs betaling

Nettvett i koronaens tid

Digitale kjeltringer vil selvfølgelig forsøke å utnytte ekstraordinære situasjoner som den nasjonale krisen vi er i. Derfor er det viktig å beskytte seg godt. Dette er en samling av gode og enkle råd du kan følge.

Illustrasjonsbilde for nettvett: En som sitter ved en laptop

Smitteforebygging ved bygningsskader

Forsikringsskadene kommer uavhengig av koronautbruddet. Nå er det viktig å forebygge koronasmitte både hos kundene, håndverkere, takstkonsulenter og blant andre fagfolk som reparerer skader.

Person legger parkett

Norges Bank utvider F-lån ordningen

Norges Bank skriver i dag: Grunnet markedssituasjonen de siste dagene vil Norges Bank fra 19. mars 2020 legge ut ytterligere ekstraordinære F-lån i norske kroner. Norges Bank vil tilby ekstraordinære F-lån med løpetid på en uke, en måned, tre måneder, seks måneder og tolv måneder.

Utbytte i krisetider

Det er ikke merkelig at spørsmålet om utbytter dukker opp, når næringslivet nå er nødt til å motta hjelp fra skattebetalerne. Det er selvsagt at penger som tas fra fellesskapet og gis til enkeltselskap ikke skal havne i aksjonærenes lommer. Diskusjonen rundt utbetaling av utbytte i selskaper som samtidig mottar ekstraordinær statsstøtte er derfor naturlig. Bankene står i en...

Koronaviruset - Rapport fra Brussel

Covid-19-smitten spres nå i EØS, og de europeiske myndighetene har kommet med en rekke tiltak for å sikre europeiske bankers mulighet til å støtte økonomien i den situasjonen som nå utvikler seg. Den Europeiske Bankforeningen (EBF) har arbeidet tett opp mot...

EU, flagget.