Utlånsreguleringen videreføres stort sett uforandret

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Utlånsreguleringen videreføres stort sett uforandret

Illustrasjonsbilde.

Finansdepartementet har besluttet å videreføre de fleste kravene til utlånspraksis for boliglån og forbrukslån, men slår sammen det som tidligere var to ulike forskrifter til en felles utlånsforskrift.

Den nye forskriften skal gjelde i fire år fra 1. januar, men den skal også bli evaluert i 2022. Finans Norge mener en videreføring av hovedtrekkene i dagens utlånsregulering er en god beslutning, i tråd med vårt høringssvar.

Forskriften fungerer godt

Departementet begrunner beslutningen om videreføring av dagens utlånsregulering med at forskriftene fungerer godt, og at det har vært en dempet gjeldsvekst gjennom det siste året. Videre begrunnes videreføringen med betydningen av forutsigbarhet for både låntakere og banker, og at det legges opp til en jevnlig vurdering av forskriften tilpasset situasjonen i markedet.

– Det er en riktig og god beslutning å ikke stramme inn på dagens utlånsregulering, og departementets begrunnelser er i tråd Finans Norges vurderinger, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

Gode avveininger

Finanstilsynet foreslo kraftige skjerpelser i utlånsreguleringen, som en halvering av den generelle fleksibilitetskvoten for boliglån, avviklet fleksibilitet for forbrukslån, inkludering av salgspantlån (som billån) i reguleringen uten tilknyttet fleksibilitet og en reduksjon i kravet til maksimal gjeldsgrad. Ingen av forslagene er tatt til følge av departementet.

– Etter vårt syn har Finansdepartementet foretatt gode avveininger, og særlig er fleksibilitetsrommet viktig i utøvelsen av godt bankhåndverk. Denne fleksibiliteten blir i stor grad benyttet av bankene på førstegangskjøpere og yngre låntakere, påpeker Johansen.

Finansdepartementet har ikke utvidet reguleringen til også å gjelde lån med annet pant enn bolig, slik Finanstilsynet foreslo, men anser det som naturlig å vurdere dette på nytt ved evalueringen i 2022. Finanstilsynet skal innen 30. september 2022 gi råd til Finansdepartementet om behovet for endringer i forskriften ut fra hensynet til finansiell stabilitet.

Positivt med mulighet for restrukturering og omstartslån

Finansdepartementet besluttet onsdag 9. desember å videreføre utlånsreguleringen for boliglån og forbrukslån, men med en ny bestemmelse som omhandler restrukturering av gjeld i form av omstartslån. Endringen åpner for at banken kan hjelpe kunder som har dyr...

Bekymret mann betaler regninger.Foto.
Erik Johansen

Erik Johansen

direktør bank og kapitalmarked

922 82 616 erik.johansen@finansnorge.no