Positivt med mulighet for restrukturering og omstartslån

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Positivt med mulighet for restrukturering og omstartslån

Finansdepartementet besluttet onsdag 9. desember å videreføre utlånsreguleringen for boliglån og forbrukslån, men med en ny bestemmelse som omhandler restrukturering av gjeld i form av omstartslån. Endringen åpner for at banken kan hjelpe kunder som har dyr forbruksgjeld de ikke kan betjene.

Bekymret mann betaler regninger.Foto.

Norsk økonomi er fortsatt i et tilbakeslag som følge av koronapandemien. For bankene betyr dette ekstra ressursinnsats for å følge opp og bistå kundene. Per i dag har tiltak som midlertidige betalingsutsettelser for kunder som fortsatt er i en vanskelig situasjon blitt benyttet, og fleksibilitetskvotene har bidratt til at bankene har kunnet hjelpe kunder i spesielle situasjoner.

– Finans Norge synes det er positivt at departementet nå åpner for ytterligere fleksible løsninger, i form av restrukturering av gjeld, slik at de kan hjelpe kunder med dyre lån de ikke lenger klarer å betjene, sier Finans Norges forbrukerpolitiske direktør Gry Nergård.

Flere med økonomiske problemer

Finans Norges jobbskapertall fra 3. kvartal tyder på at flere har kommet i en økonomisk vanskelig situasjon under pandemien med 76 400 færre sysselsatte i tredje kvartal sammenlignet med året.

– Det vil fortsatt være behov for at bankene finner gode løsninger for enkelte kunder når man ser at disse ikke er i stand til å betjene samlet gjeld uten, sier Nergård.

Utlånsreguleringen videreføres stort sett uforandret

Finansdepartementet har besluttet å videreføre de fleste kravene til utlånspraksis for boliglån og forbrukslån, men slår sammen det som tidligere var to ulike forskrifter til en felles utlånsforskrift.

Illustrasjonsbilde.

Å skape jobber er jobb nummer 1

I løpet av de neste 50 årene må Norge gå fra 2,7 millioner sysselsatte til 3,8 millioner for å opprettholde velferdsnivået. Det betyr at vi må øke antallet arbeidsplasser med netto 25.000 hvert eneste år fremover. I praksis må det skapes mange flere fordi d...

Illustrasjonsbilde
I 2060 må Norge ha en million flere arbeidsplasser enn i dag. Foto: Adobe Stock Photo.
Gry Nergård

Gry Nergård

forbrukerpolitisk direktør

990 05 080 Gry.Nergard@finansnorge.no