Nye regler om verdipapirisering i Norge

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nye regler om verdipapirisering i Norge

Finansdepartementet har i dag lagt frem forslag til nye lovregler om verdipapirisering. Finans Norge har lenge arbeidet for innføring av verdipapisering i norsk rett.

Verdipapirisering innebærer en konvertering av utlån og andre finansielle eiendeler til omsettelige verdipapirer. Det vil oftest være en bank som verdipapiriserer eiendeler, med formål å redusere risiko eller finansiere utlånsvirksomhet. Verdipapirisering kan bidra til at flere låntakere kan få tilgang til finansiering i verdipapirmarkedet, for eksempel mindre bedrifter som ikke selv har mulighet til å utstede obligasjoner.

– I Norge har bankene god soliditet og utlånskapasitet. Selv om tilrettelegging for verdipapirisering neppe vil ha stor betydning for kredittilbudet i Norge, kan det bidra til et mer diversifisert finanssystem. Det primære for norske banker er at løsningen vil bidra til styrket risikostyring og til flere kilder for finansieringen av utlånsvirksomheten, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge. 

– Formålet med EU-regelverket er å fremme bruken av forsvarlig verdipapirisering. En viktig del av regelverket består av risikoreduserende elementer, som i stor grad svarer opp svakheter som ble avdekket i det amerikanske markedet etter den internasjonale finanskrisen, forklarer Johansen.

EUs forordning om verdipapirisering har virket i EU siden 1. januar 2019, men er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen. Forordningen innebærer et helt nytt regelverk, der målet er å fremme bruken av forsvarlig verdipapirisering.

Nye regler om kreditorhierarki

Lovforslaget omfatter også gjennomføring av nye regler om såkalt kreditorhierarki i EUs krisehåndteringsdirektiv. Kreditorhierarki i denne sammenhengen betyr at kravene som kreditorer har mot en bank, har ulik prioritet ved insolvens. De nye EU-reglene spesifiserer denne rangeringen av gjeldsinstrumenter i tilfeller hvor en bank går over ende.

Les Finansdepartementets nye regler om verdipapirisering og kreditorhierarki.

Sveinung Sleire

Sveinung Sleire

kommunikasjonssjef

942 85 285 sveinung.sleire@finansnorge.no