Motsyklisk kapitalbuffer holdes uendret

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Motsyklisk kapitalbuffer holdes uendret

Motsyklisk kapitalbuffer for bankene holdes uendret på 1 prosent. Norges Bank skriver i pengepolitisk rapport for desember at sentralbanken vil gi råd om økt bufferkrav i løpet av 2021, slik den nå vurderer den økonomiske utviklingen og utsiktene til tap og utlånskapasitet i bankene.

Kilde: Norges Bank
Kilde: Norges Bank

Etter råd fra Norges Bank satte Finansdepartementet i mars ned motsyklisk kapitalbufferkrav fra 2,5 prosent til 1 prosent for å motvirke at en strammere utlånspraksis i bankene forsterket en nedgang i økonomien som følge av koronapandemien.  

I et brev av 16. desember har Norges Bank gitt råd om at bufferkravet på 1 prosent ikke bør endres nå. Norges Bank viser til at norsk økonomi er inne i et kraftig tilbakeslag. Aktiviteten i økonomien har tatt seg opp siden mars, men gjeninnhentingen bremses nå av den økte smitten og strengere smittevern.

Norges Bank peker på den annen side at det har kommet positive vaksinenyheter, og at det er utsikter til at vaksineringen kan starte tidlig neste år. Det vil kunne gi en raskere oppgang enn tidligere antatt.

Uendret styringsrente

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har den 16. desember besluttet å holde styringsrenten uendret på rekordlave null prosent. Komiteen vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover.

Norges Bank skriver at prognosen for styringsrenten innebærer en rente på dagens nivå i over ett år fremover. Fra første halvår 2022 øker renten gradvis etter hvert som aktiviteten nærmer seg et mer normalt nivå.

 

Norges Banks råd om motsyklisk kapitalbuffer 4. kvartal 2020

Norges Banks rentebeslutning desember 2020