Forsikringsselskapene i full beredskap etter skredet i Gjerdrum

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forsikringsselskapene i full beredskap etter skredet i Gjerdrum

Forsikringsselskapene er klare til å ivareta kundene sine, både beboere som er direkte rammet ved at hus og bolig er tatt av jordmassene og de som er evakuert fra hjemmene sine på grunn av rasfare.

I denne fasen er det beredskapsetatene, inkludert helse og politi og kommunen som organiserer arbeidet med innbyggerne som er berørt av skredet.

Ta kontakt med forsikringsselskapet

De som er rammet må ta direkte kontakt med forsikringsselskapet sitt. Hvordan selskapene best kan hjelpe, avgjøres i kundekontakten mellom forsikringsselskapene og de som er rammet av skredet.

Forsikringsselskapene jobber med å få oversikt over situasjonen og Norsk Naturskadepool oppretter kontakt med kommunen. Flere av forsikringsselskapene er i ferd med å sende sine folk til området.

Stort skadeomfang

– Mange er hardt rammet nå. Vi ser at skadeomfanget er svært stort selv om det er i tidlig fase. Forsikringsselskapene er i beredskap og har folk klare til å ta imot henvendelser. Det viktigste nå i denne første fasen er selvfølgelig liv og helse, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Stine Neverdal

Stine Neverdal

kommunikasjonssjef

900 33 112 Stine.Neverdal@finansnorge.no