Forbruksgjelden fortsetter nedover

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forbruksgjelden fortsetter nedover

Den totale usikrete gjelden fortsetter å gå nedover. I november var nedgangen på 2,2 mrd. kroner. I løpet av årets første 11 måneder har den usikrede gjelden falt med 15,8 mrd. kroner, og den er nå på 160 mrd. kroner mot 175,8 i januar i år. Dette viser tall fra Norsk Gjeldsinformasjon.

Bilde av en som kjøper varer på internett, foran en pc med et betalingskort i hånden

Rammekreditter, som kredittkort, har også gått ned i løpet av året med 8,4 mrd. kroner og ligger nå på 70 mrd. kroner.

– Forbrukernes samlede forbruksgjeld har vært en kilde til bekymring fra flere tilsynsmyndigheter. Det har også vært knyttet bekymring til at noen forbrukere har tatt opp mer gjeld enn de greier å betjene. Det er satt i verk ulike tiltak for å motvirke forbrukslånsveksten, og det er derfor gledelig å se at pilen fortsetter å peke nedover, sier Gry Nergård, forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge.

Huskeregel for julehandel på kreditt

Julehandelen har startet tidlig i år, og i uke 47 handlet nordmenn for 18,8 prosent mer enn på samme tid i fjor. Dette viser tall fra Virke, som legger vekt på flere faktorer for å forklare den sterke veksten, blant annet midlertidig stopp i grensehandelen og i tjenestekonsumet. De peker også på at det ser ut som om nordmenn tar ansvar for smittevernet ved å begynne julehandelen tidlig.

– Med dette som bakteppe kan vi nok regne med at kredittkortbruken kommer til å øke inn mot jul, sier Gry Nergård og fortsetter:

– En god huskeregel er at du ikke handler på kreditt med mindre du vet at du kan betale når regningen forfaller. 

Flere med økonomiske problemer

Finans Norges jobbskapertall fra 3.kvartal illustrerer imidlertid tydelig at flere har kommet i en økonomisk vanskelig situasjon under pandemien. Tallene viser at Norge hadde 76 400 færre sysselsatte i tredje kvartal 2020 sammenlignet med året før.

Statistikk fra Norsk Gjeldsinformasjon pr 1. desember 2020

Graf over totalt usikret gjeld pr 01.12.20
Figur på rammekreditter pr 011220
Hele tabellen fra Norsk Gjeldsinformasjon pr 011220

Forklaring til tallene; Hvis et par har usikret gjeld som de er solidarisk ansvarlig for, skal dette beløpet rapporteres inn i sin helhet for begge, og gjelden telles to ganger. I disse tallene fra Norsk Gjeldsinformasjon er gjeld fra medlåntaker trukket fra, for å gi en mest mulig korrekt utvikling i markedet.

Gry Nergård

Gry Nergård

forbrukerpolitisk direktør

990 05 080 Gry.Nergard@finansnorge.no

Jobbskapertallet 3 kv 2020: Minus 101 400

Hilser med albuen. Illustrasjonsfoto.
Pandemien fører til et kraftig fall i jobbskapertallet. Foto: Halfpoint/Adobe Stock Photo.

Norge hadde 76 400 færre sysselsatte i 3. kvartal 2020 sammenlignet med for ett år siden. For å opprettholde velferdsnivået i Norge må vi øke antallet arbeidsplasser med netto 25 000 hvert eneste år fremover. Vi ligger med...