Fintech-sandkassen åpen for nye søknader

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Fintech-sandkassen åpen for nye søknader

Finanstilsynets regulatoriske sandkasse har åpnet for nye søknader med søknadsfrist 22. januar 2021. Sandkassen skal bidra til at virksomheter får muligheten til å lansere nye, innovative produkter, teknologier og tjenester under oppfølging eller i samarbeid med Finanstilsynet.

Teknologisk innovasjon innen finanssektoren er et vekstområde. Samtidig er finanssektoren en gjennomregulert industri der det kan være vanskelig for aktørene å vurdere hvordan innovative tjenester og produkter kan utformes for å være innenfor det svært omfangsrike regelverket. Derfor har Finanstilsynet opprettet en regulatorisk sandkasse der formålet er tredelt:

 • bidra til at innovative virksomheter får økt kunnskap om regelverket
 • bidra til å øke Finanstilsynets forståelse av nye teknologiske løsninger i finansmarkedet
 • bidra til økt teknologisk innovasjon og flere nye aktører

Disse kan søke

Sandkassen er ikke opprettet for å godkjenne eller kvalitetsvurdere tjenestene. Det er også viktig at resultater og funn i prosjektene skal deles med offentligheten for at alle aktører skal nyte godt av resultatene. Aktørene som kan søke er:

 • eksisterende finansforetak underlagt konsesjon,  
 • nye (fintech)aktører som vil tilby finansielle tjenester, eller
 • aktører som tilbyr tjenester til virksomheter under tilsyn.

Fem sentrale kriterier for å delta i sandkassen

 1. Tilknytning: Tjenesten eller produktet må være knyttet til regulerte finansielle tjenester under Finanstilsynet ansvarsområde
 2. Nytte. Tjenesten må gi fordeler for forbrukere eller det finansielle systemet som helhet.
 3. Innovasjon. Tjenesten må representere en teknologisk innovasjon eller noe genuint nytt.
 4. Behov. Deltakelse i Finanstilsynets regulatoriske sandkasse er avgjørende for at tjenesten skal kunne realiseres.
 5. Klar til deltakelse. Virksomheten og tjenesten eller produktet som skal lanseres må være klar til å starte deltakelse i den regulatoriske sandkassen.

To prosjekter ferdigstilles nå

I 2019 lanserte Finanstilsynet sin regulatoriske sandkasse for fintech. Dette var den femte regulatoriske sandkassen for fintech som ble lansert i Europa. Så langt har to prosjekter deltatt i sandkassen. Disse to prosjektene befinner seg nå i sluttfasen av sine sandkasseprosjekt:

Quesnay AS: Er et fintech/regtech-selskap som i sandkassen ønsker å utvikle løsninger knyttet til antihvitvaskingsarbeid hos rapporteringspliktige foretak. I sandkassen vil et mål være å finne ut av hvilken informasjon som kan deles mellom foretakene iht. hvitvaskingsloven. 

Sparebank 1 SR-Bank: Ønsker å utvikle en løsning for en autorisert digital kunderådgiver hvor teknologien bak rådgivningen vil inneholde kunstig intelligens. Kunderådgiveren skal i første omgang kunne gi råd om pensjonsprodukter, men ambisjonen til banken er å senere få utviklet en kunderådgiver som kan gi fulle investeringsråd samt å få roboten autorisert av FinAut.

Tom Staavi

Tom Staavi

informasjonsdirektør

909 22 121 Tom.Staavi@finansnorge.no