Finans Norges veileder for klimarisikorapportering

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finans Norges veileder for klimarisikorapportering

Finans Norge har utarbeidet en veileder for hvordan næringslivet kan komme i gang med klimarapportering. Veiledningen er basert på anbefalingene fra G20-landenes Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TFDC-rammeverket).

Arbeidet med veilederen er et konkret oppfølgingspunkt fra veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen. Veilederen er utviklet av en arbeidsgruppe bestående av om lag 20 representanter fra Finans Norges medlemsforetak.

Første del av veilederen ble publisert i august i år. Denne delen av veilederen inneholder tips til oppstartsfasen, og en oversikt over TCFD-rammeverket, som er et rammeverk for klimarisikorapportering.

Andre del av veilederen ble publisert 8. desember i år, i forbindelse med Finans Norges webinar om bærekraftsrapportering. Denne delen av veilederen inneholder mer konkrete tips til hvordan banker, kapitaleiere og kapitalforvaltere kan rapportere på klimarisiko. Det er planlagt å inkludere en del om skadeforsikring på et senere tidspunkt.