EU åpner for utbytteutbetaling i 2021

Gå til hovedinnhold
Publisert:

EU åpner for utbytteutbetaling i 2021

Bilde: Adobe Stock
Bilde: Adobe Stock

Den europeiske sentralbanken (ECB) og Det europeiske systemrisikorådet (ESRB) annonserte 15. desember at forbudet mot utbetaling av utbytte for banker oppheves, og åpner for begrensede utbytteutbetalinger i 2021. Samtidig åpnes det for normalisering fra september 2021.

Anbefalingen innebærer at utbytter begrenses til maksimalt av 15 prosent av akkumulert overskudd for 2019 og 2020 og ikke høyere enn 0,2% av ren kjernekapital.

Norske myndigheter bør følge etter

Finans Norge mener norske myndigheter så raskt som mulig bør legge til rette for en normalisering av utbytteutbetaling for en solid norsk banknæring.

– Norske banker er blant de best kapitaliserte bankene i Europa og har opprettholdt utlånsaktiviteten gjennom koronakrisen. Bankenes resultater har i perioden vært positive til tross for urolige tider og økte bokførte tap. Mange norske banker har utbetalt utbytte i løpet av 2020, men klart lavere enn normalt, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

Tilbake til vanlig praksis

Det er viktig at myndighetenes ekstraordinære begrensninger på utbytteutbetalinger er midlertidige, og at vanlig praksis for selskapsstyring reetableres så raskt som mulig. Det er bankenes styrer som skal vurdere og fastsette et forsvarlig nivå på utbytte, og legge dette frem for generalforsamlingen.