Avgift på helseforsikring vil ramme små og mellomstore bedrifter

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Avgift på helseforsikring vil ramme små og mellomstore bedrifter

Arbeiderpartiet foreslår å innføre avgift på helseforsikring. Finans Norge mener en slik avgift vil gi negative konsekvenser for små og mellomstore bedrifter. 

Nesten 650 000 nordmenn har i dag en helseforsikring. Ni av ti av dem har forsikringen gjennom arbeidsgiver. For små og mellomstore bedrifter, som er i klar majoritet i norsk næringsliv, er lange sykefravær hos ansatte en stor utfordring. De aller fleste bedrifter i Norge har under 10 ansatte, og da er alle ansatte nøkkelmedarbeidere.

Forsikringen bidrar til at de ansatte ikke blir lengre borte fra jobben enn nødvendig, og det gir en lavere terskel for å forebygge skader som kan utvikle seg til større og lengre helseutfordringer. Et lengre sykdomsfravær vil ikke kunne erstattes av en midlertidig ansatt, og går derfor kraftig ut over virksomheten. Finans Norge mener derfor det vil gi negative konsekvenser for små og mellomstore bedrifter dersom helseforsikring blir dyrere som følge av en særavgift på en slik tjeneste.

Helseforsikring tilfører helsesektoren ressurser

Finans Norge mener også at det er verdt å påpeke at helseforsikring tilfører helsesektoren ressurser, noe som gir et større og bredere tilbud av helsetjenester. I 2019 ble det gjort utbetalinger fra privat helseforsikring for 1,3 milliarder kroner. Dette er penger som tilføres og øker tilbudet av helsetjenester, og dermed ikke stjeler allerede eksisterende kapasitet. 

Et godt supplement til offentlige helsetjenester

Helseforsikring er et godt supplement til offentlige helsetjenester. Forsikringen gir en lav terskel for å komme enkelt og raskt til behandling – det hindrer helseproblemer for den enkelte og belasting på det offentlige helsevesenet. Forsikring er en solidarisk ordning som gjør at kostnaden spres på flere, slik at den enkelte ikke sitter igjen med hele regningen.

Behandlingsforsikring – antall forsikrede fortsetter å øke

Ved utgangen av september i år har nærmere 650 000 nordmenn en behandlingsforsikring. Det er en økning på 5,6 prosent fra tilsvarende tid i fjor. Bruken av forsikringen øker også, og den største prosentvise økningen er i bruk av psykolog eller psykiater.

Et plasthjerte, papirfigurer og et stetoskop ligger på et bord
Foto: Shutterstock
Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

kommunikasjonsdirektør

922 13 640 jan.erik.fane@finansnorge.no