12

Gå til hovedinnhold

12

Finans Norges høringsuttalelse om EUs taksonomiforordning

Innføringen av EUs klassifiseringssystem for bærekraftige aktiviteter, taksonomiforordningen, er et viktig verktøy for å fremskynde det grønne skiftet i Europa. Finans Norge har sendt et høringssvar til EU-kommisjonen for å peke på kritiske forhold med hensyn til innføringen av forordningen i Norge.

Human and Social Capital Management webinar

Tidligere i desember arrangerte det norske generalkonsulatet i New York webinaret «Human and Social Capital Management: Can disclosure drive substantial change?». Der delte nordiske og amerikanske ledere sine erfaringer og perspektiver om arbeidsplassmangfold. Admin.dir i Finans Norge, Idar Kreutzer, delte sine refleksjoner. Se videoen nederst i saken.

Opptak av Norge på Singapore Fintech Festival

Her kan du se hele opptaket av de norske bidragene på Singapore Fintech Festival. Blant annet kan du se og høre paneldebatten om hvordan vi klarte å lage kompensjasjonsordning.no på bare tre uker med finansminister Jan Tore Sanner, Kjerstin Braathen, CEO DNB og Hans Christian Holte som var direktør for Skatteetaten da ordningen ble utviklet. Samtalen ledes av Idar Kreutzer,...

Egen pensjonskonto på engelsk

Informasjonen om egen pensjonskonto er nå også tilgjengelig på engelsk. Blant annet spørsmål og svar om egen pensjonskonto.

Motsyklisk kapitalbuffer holdes uendret

Motsyklisk kapitalbuffer for bankene holdes uendret på 1 prosent. Norges Bank skriver i pengepolitisk rapport for desember at sentralbanken vil gi råd om økt bufferkrav i løpet av 2021, slik den nå vurderer den økonomiske utviklingen og utsiktene til tap og...

Kilde: Norges Bank
Kilde: Norges Bank

Tryggere betaling på netthandel fra 1. januar 2021

Fra 1. januar innføres strengere krav til betaling ved netthandel. Kravene innføres for å gjøre det tryggere for forbruker å betale. Hvis nettbutikkene ikke oppfyller de nye kravene, vil du som kunde kunne oppleve at betalingen blir avvist, og at du ikke få...

En laptop med en handlevogn på. illustrasjonsfoto.

Finanstilsynet struper boligbyggingen

Finanstilsynet har med et pennestrøk gjort bygging av nye boliger dyrere. Det skriver Tone Tellevik Dahl, Daniel Kjørberg Siraj, Bård Folke Fredriksen og Idar Kreutzer i et felles debattinnlegg i Finansavisen.  

Norsk Pensjon om egen pensjonskonto

Innføring av egen pensjonskonto i 2021 vil gi ansatte med innskuddspensjon bedre oversikt over pensjonssparingen. Samtidig vil det bli lettere for ansatte å ta informerte valg. I en artikkel i Nordisk Forsikringstidsskrift skriver Trond Tørstad, daglig leder i Norsk Pensjon AS om innføringen av egen pensjonskonto.

Nytt nummer av Finansrett

Et nytt nummer av Finansrett er ute. Denne gangen er det til sammen 81 saker. Ny finansavtalelov er vedtatt av Stortinget, ny utlånsforskrift og ny revisorlov er noen av de viktige sakene i denne utgaven av Finansrett.

Finansnæringens anbefaling til alternativ referanserente i Norge

Arbeidsgruppen for alternative referanserenter har publisert en sluttrapport med anbefalinger om hvordan den anbefalte alternative referanserenten i norske kroner, Nowa, kan tas i bruk i nye kontrakter, og som en fallbackløsning for Nibor.

EU åpner for utbytteutbetaling i 2021

Den europeiske sentralbanken (ECB) og Det europeiske systemrisikorådet (ESRB) annonserte 15. desember at forbudet mot utbetaling av utbytte for banker oppheves, og åpner for begrensede utbytteutbetalinger i 2021. Samtidig åpnes det for normalisering fra...

Bilde: Adobe Stock
Bilde: Adobe Stock

Økende svindelforsøk mot norske bankkunder

Enkelte banker opplever nå en økende grad av svindelforsøk mot sine kunder, både på e-post og SMS. Bankene rapporterer om at svindelforsøkene er profesjonelt utformet.

Rekordhøy tegning i aksjefond i november

Personkundene nettotegnet aksjefond for 4,8 milliarder kroner i november. Det er det høyeste tallet som er registrert i en enkeltmåned. Totalt endte nettotegningen i verdipapirfond på 5,6 milliarder kroner forrige måned. Det skriver Verdipapirfondenes forening (VFF) på sin hjemmeside. 

Positivt med mulighet for restrukturering og omstartslån

Finansdepartementet besluttet onsdag 9. desember å videreføre utlånsreguleringen for boliglån og forbrukslån, men med en ny bestemmelse som omhandler restrukturering av gjeld i form av omstartslån. Endringen åpner for at banken kan hjelpe kunder som har dyr...

Bekymret mann betaler regninger.Foto.

Fintech-sandkassen åpen for nye søknader

Finanstilsynets regulatoriske sandkasse har åpnet for nye søknader med søknadsfrist 22. januar 2021. Sandkassen skal bidra til at virksomheter får muligheten til å lansere nye, innovative produkter, teknologier og tjenester under oppfølging eller i samarbeid med Finanstilsynet.

Egen pensjonskonto i Nordisk Forsikringstidsskrift

Egen pensjonskonto innføres fra 1. januar 2021. Dette innebærer at alle ansatte i bedrifter med innskuddspensjon automatisk får samlet pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold på sin «egen pensjonskonto» i bedriftens innskuddspensjonsordning. Dette skriver fagdirektør Tone Meldalen, Finans Norge i siste utgave av Nordisk Forsikringstidskrift.

Utlånsreguleringen videreføres stort sett uforandret

Finansdepartementet har besluttet å videreføre de fleste kravene til utlånspraksis for boliglån og forbrukslån, men slår sammen det som tidligere var to ulike forskrifter til en felles utlånsforskrift.

Illustrasjonsbilde.

Evaluering av pilar 2-prosessen

Finansdepartementet har bedt Finanstilsynet om å evaluere fastsettelsen av bankenes pilar 2-kapitalkrav. Denne evalueringen kom samtidig som det ble gjort kjent endringer i bankenes kapitalkrav.

Endringer i bankenes kapitalkrav

Finansdepartementet fastsatte 08.12.20 endringer i bankenes kapitalkrav. Med dette vil kravet til systemrisikobuffer øke til 4,5 prosent fra utgangen av 2020 for de større bankene, som benytter avansert IRB-metode, mens for de øvrige og mindre bankene inntrer økningen fra utgangen av 2022.

Finans Norges veileder for klimarisikorapportering

Finans Norge har utarbeidet en veileder for hvordan næringslivet kan komme i gang med klimarapportering. Veiledningen er basert på anbefalingene fra G20-landenes Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TFDC-rammeverket).

Webinar om arbeidsgivers styringsrett

Finans Norge arrangerer Teams-webinaret  "Arbeidsgivers endringsrett i ansettelsesforholdet "   15. desember. Alle medlemsbedriftenes HR-kontakter har fått invitasjon, men det er også mulighet for ledere med personalansvar å melde sin interesse for...

Illustrasjonsfoto: Klokke