Winkelman ny direktør i Sparebankforeningen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Winkelman ny direktør i Sparebankforeningen

Iman Winkelman. Foto.
Foto: Kilian Munch

Sparebankforeningen har ansatt Iman Winkelman som ny administrerende direktør. Winkelman kommer fra stillingen som leder av Virke Servicehandel. Sparebankforeningen i Norge har som formål å fremme medlemsbankenes interesser overfor myndighetene, det politiske miljø og allmennheten.

– De 94 sparebankene i Norge er helt sentrale for norske lokalsamfunn og regioner. De er ofte den viktigste partneren for næringslivet, og helt avgjørende for den omstillingen norske bedrifter står midt oppe i. Samtidig er rundt en tredjedel av norske bankkunder tilknyttet en sparebank. Sammen med sparebankstiftelsene gir vi også viktige økonomiske bidrag av stor betydning for kultur, idrett og samfunnsliv i Norge. Vi ser frem til å få Winkelman på laget, og gi sparebankenes viktige rolle et tydelig avtrykk i samfunnsdebatten, sier styreleder Jon Håvard Solum i Sparebankforeningen.

Iman Winkelman (36) kommer fra stillingen som leder for Hovedorganisasjonen Virkes bransjeenhet for den norske kiosk- og bensinstasjonsnæringen, Virke Servicehandel. Tidligere har Winkelman også innehatt ulike stillinger i Hovedorganisasjonen Virke, blant annet som fagsjef og leder av Virke inkasso. Winkelman er utdannet revisor og siviløkonom, men har store deler av karrieren jobbet i stillinger knyttet til kommunikasjon og myndighetskontakt.

Viktig rolle

– Sparebankene spiller en stadig viktigere rolle både lokalt, regionalt og nasjonalt.  Sparebankene er der folk bor, der næringslivet driver sin virksomhet, og bidrar til næringsutvikling og samfunnsutvikling i hele Norge. De driver effektivt, omstiller seg og de medvirker til et bedre og mer moderne Norge. Jeg ser frem til å få disse og andre perspektiver tydelig frem i møte med viktige prosesser av betydning for bransjen,sier Winkelman.

Winkelman er også tydelig på at Sparebankforeningen skal ivareta interessene til de ulike sparebankstiftelsene i landet. De ulike sparebankstiftelsene kombinerer rollen som deleier av sparebankene med å dele av sitt overskudd til gode formål innen økonomisk støtte til kultur, idrett og samfunnsliv.

Om Sparebankforeningen

Sparebankforeningen i Norge har som formål å fremme medlemsbankenes interesser gjennom næringspolitisk virksomhet. 94 sparebanker og 30 sparebankstiftelser er medlemmer i foreningen.

Sparebankforeningen ble stiftet i 1914, og har siden den gang ivaretatt sparebankenes næringspolitiske interesser. Sparebankforeningen arbeider med næringspolitiske saker av spesiell interesse for sparebankene, arbeid med sparebankstiftelser og gavevirksomhet, profilering av sparebanknæringen og ulike medlemstiltak.