Webinar om hjemmekontor

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Webinar om hjemmekontor

Finans Norge arrangerer Teams-webinaret: «Hvilke regler gjelder ved bruk av hjemmekontor?» 17. november. Alle medlemsbedriftenes HR-kontakter har fått invitasjon, men det er også mulighet for ledere med personalansvar å melde sin interesse for deltakelse. Webinaret er for Finans Norges arbeidsgivermedlemmer.

Illustrasjonsfoto: En som sitter foran en pc

Med utstrakt bruk av hjemmekontor i disse korona-tider, kan det være greit å være oppdatert på hvilke regler som gjelder.

Tidspunkt:  Tirsdag 17. november kl. 10.30 – 11.00

Advokatene Therese Høyer Grimstad og Katarina Lægreid Buzatu ser nærmere på spørsmålene:  

  1. Når må det inngås skriftlig hjemmekontoravtale? ​
  2. Hvordan ivareta ansattes arbeidsmiljø ved hjemmearbeid?​
  3. Hvilken rolle har tillitsvalgte, verneombud og AMU?​
  4. Hvordan er reglene for utgiftsdekning? ​
  5. Er ansatte dekket av yrkesskadeforsikringen på hjemmekontoret?

Webinarene i møterekken "Arbeidsrett i finans" er kun for Finans Norges arbeidsgivermedlemmer. Mail-invitasjon er allerede sendt ut til HR-kontaktene i disse bedriftene. Ledere med personalansvar kan melde sin interesse for deltakelse til arbgiv@finansnorge.no. Bedrifter som er interessert i arbeidsgivermedlemskap er velkommen til å henvende seg til oss via samme mailadresse.

Neste Teams-webinar i møterekken «Arbeidsrett i finans»

15. desember kl. 10.30 – 11.00: Midlertidig ansettelse på generelt grunnlag (aml. § 14-9 (2) f)

Katarina Lægreid Buzatu

Katarina Lægreid Buzatu

Advokat individuell og kollektiv arbeidsrett (i permisjon)

957 72 648 katarina.legreid.buzatu@finansnorge.no