Viser vilje til å bidra

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Viser vilje til å bidra

Ytterligere utsettelse av skatte- og avgiftsinnbetalingene vil være til stor hjelp for bedrifter som sliter med likviditeten.

Endringene i lånegarantiordningen vil bidra til enklere og raskere kredittprosesser. Samlet vil dette kunne hjelpe flere bedrifter frem til den nye kompensasjonsordningen er oppe og står i januar, mener NHO og Finans Norge.

– Solide banker som jobber tett med kundene sine er en del av løsningen på de utfordringene næringslivet har opplevd i år, og de vil spille en avgjørende rolle fremover. De varslede lettelsene for bedrifter som omfattes av lånegarantiordningen er bra og kan bidra til å hjelpe situasjonen, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid. 

– Bankene er og vil fortsette å være en del av løsningen. Utsettelse av skatte- og avgiftsinnbetalinger er nok det viktigste tiltaket nå. At det gis større fleksibilitet og lengre avdragsfrihet i lånegarantiordningen er positivt. Alle vil ikke kunne få hjelp av bankene, for de er pålagt å gjøre sine risikovurderinger for hvert enkelt lån. Men for de bedriftene som kommer innenfor lånegarantiordningen, vil dette kunne bidra positivt, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

kommunikasjonsdirektør

922 13 640 jan.erik.fane@finansnorge.no

Øyvind Lind-Fossen

Informasjonssjef NHO

oyvind.lind.fossen@nho.no

95241338