Økte erstatninger på reise, færre brann- og vannskader

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Økte erstatninger på reise, færre brann- og vannskader

De totale erstatningene i skadeforsikring går litt opp hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Erstatningene for landbasert forsikring ble hittil i år på 33,4 milliarder kroner, mot 32,8 milliarder i fjor til samme tid. Dette gir en økning på 667 millioner kroner. Reiseskader står for 360 millioner av denne økningen. Koronapandemien har slått mest ut på reiseforsikring, og det er hovedsakelig avbestilling som gjør utslag.

Antallet brannskader og vannskader på bygning og innbo/løsøre er noe redusert hittil i år.

På personbilområdet er det en økning på nesten 4 prosent i antall meldte skader sammenlignet med samme periode i fjor.

Skadestatistikken etter tredje kvartal bygger på tall rapportert inn fra forsikringsselskapene og samletallene for hele næringen publiseres av Finans Norge.

Norgesferie førte til båtskadetopp

Nordmenn på ferie i eget land har skadet fritidsbåtene båtene sine mer i år enn i fjor, viser tall fra Finans Norge. Antallet båtskader etter tredje kvartal økte med 27 prosent og erstatningene med 19 prosent.

Båtliv. Illustrasjonsbilde.