Økende innsats for å lære unge om personlig økonomi i Europa

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Økende innsats for å lære unge om personlig økonomi i Europa

Det er ikke bare i Norge det nå jobbes for å heve de unges kompetanse i personlig økonomi gjennom undervisning i skolen. Finans Norge arbeidet lenge for å få inn økonomi i de nye læreplanene som kom i høst, men også i andre europeiske land spiller finansnæringen en viktig rolle i dette arbeidet. Det går frem av en ny rapport fra den europeiske bankforeningen, EBF.

Bilde av forsiden av rapporten

De har nylig publisert rapporten «Financial Literacy Playbook for Europe», basert på en undersøkelse gjennomført på tvers av nasjonale bankforeninger i 35 europeiske land i løpet av første halvdel av 2020. Representanter for disse foreningene møtes regelmessig gjennom EBF Financial Education Group, ledet av Finans Norges fagsjef Hilde E. Johansen.

– I Financial Education Group er alle engasjert i økonomisk opplæring i sine respektive hjemland og er ivrige etter å inspirere hverandre om hvordan man lærer unge mennesker om personlig økonomi, sier Johansen. Det store fellesprosjektet er den årlige European Money Quiz, en konkurranse der ungdomsskoleelever fra hele Europa møtes for å konkurrere om å være best i personlig økonomi.

Nyttig oversikt

Rapporten gir en oversikt over om landene har en strategi for opplæring i personlig økonomi i skolen, om personlig økonomi er en del av fagplanene og om det er samarbeid mellom skolen og andre aktører i opplæringen. Den gir også en oversikt over opplæringsprogrammer som hver enkelt bankforening tilbyr, for å støtte og bidra til bedre økonomiundervisning.

– Mangel på kunnskap gir en betydelig risiko for at mennesker  tar dårlige og kostbare økonomiske beslutninger. For å hindre at flere havner i vanskeligheter må flere få opplæring. Finansnæringen har en viktig rolle å spille her, og det viser rapporten med all tydelighet, avslutter Hilde E. Johansen i Finans Norge.

Pengequiz for ungdomsskoleklasser

Hvilken ungdomsskoleklasse i Norge kan mest om personlig økonomi? Hvilke elever skal representere Norge under EM i personlig økonomi?

Logoen til EMQ