Markedsstatistikk for skadeforsikring 3. kvartal 2020

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Markedsstatistikk for skadeforsikring 3. kvartal 2020

Statistikken viser utviklingen i antall forsikringer og premievolum fra 3. kvartal 2019 og 2018.

I tillegg vises markedsandelen for skadeforsikringsselskapene på ulike produktområder, og andelen fordelt på privatforsikring og næring. Statistikken gjelder landbasert norsk skadeforsikring.

Total premie per 3. kvartal i år er på 66,6 milliarder kr, hvorav private (individuelle) forsikringer utgjør 64 prosent.

Samlet utgjør motorvognforsikringer nesten 40 prosent, og brann/kombinert-forsikringer (hus, hjem, hytte og næringsbygg og landbruk) utgjør 34 prosent. Personforsikring privat gjelder ulykkesforsikringer, barneforsikringer og kritisk sykdom. Mens person næring gjelder yrkesskade innenfor loven, trygghetsforsikringer utover loven, og andre kollektive avtaler slik som behandlingsforsikringer betalt av arbeidsgiver.