Lånegarantiordningen forlenges til sommeren 2021

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Lånegarantiordningen forlenges til sommeren 2021

Finansdepartementet har i dag besluttet å forlenge garantiordningen for lån til bedrifter til 30. juni 2021.

Samtidig er det også åpnet for at garanterte lån kan ha en løpetid på inntil seks år. Finans Norge mener beslutningen er klok, og gir bankene mulighet til å fortsatt sikre likviditet til næringslivet og trygge arbeidsplasser i denne krevende perioden. 

Lånegarantiordningen ble lansert kort tid etter at Norge ble stengt ned i midten av mars, og har siden blitt justert for blant annet å inkludere større bedrifter. Ifølge tall fra GIEK er det innvilget om lag 3 700 lån på til sammen 11 milliarder kroner, mesteparten til små- og mellomstore bedrifter.

– Det er en god og klok beslutning å forlenge perioden for innvilgelse av lån under lånegarantiordningen. I tillegg vil en forlengelse av løpetid kunne sikre mulighet for bankene og kundene å finne hensiktsmessige løsninger, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

Endringene ble notifisert til EFTAs overvåkingsorgan ESA den 11. november, og godkjent den 12. november. Endringsforskriften ble fastsatt 12. november.