Ikke grunnlag for skjerpet utlånsregulering

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ikke grunnlag for skjerpet utlånsregulering

Boligblokk. Foto.

Finans Norge har i dag avgitt høringsuttalelse om forslaget til ny utlånsforskrift. Her fremheves at både dagens boliglånsforskrift og forbrukslånsforskrift bør videreføres i uendret form inntil videre. En ny vurdering av utlånsreguleringen bør først gjennomføres når ny finansavtalelov er vedtatt og usikkerheten som følge av koronapandemien er ytterligere redusert.

Realboligprisene, som er boligprisene korrigert for generell prisvekst, har vært stabile de siste 3½ årene. I samme periode har husholdningenes gjeldsvekst falt, og gjelden målt relativt til inntekt, gjeldsbelastningen, er litt lavere enn for et år tilbake. Omfanget av forbrukslån er kraftig redusert. Finans Norge skriver i høringsuttalelsen at det ikke foreligger noe grunnlag for kraftige reguleringsskjerpelser nå, slik Finanstilsynet har foreslått.

– Det er viktig at bankene fortsatt gis et rom for selvstendige kredittvurderinger som kan avvike fra reguleringskravene, og denne fleksibiliteten bør videreføres på minst dagens nivå, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

Hensynet til unge låntakere

Generell og vesentlig fleksibilitet er dessuten det beste virkemidlet for å ivareta hensynet til yngre låntakere som skal inn i boligmarkedet, som ikke oppfyller samtlige krav, men likevel er kredittverdige. Slik fleksibilitet er viktig for både boliglån, forbrukslån og salgspantlån (typisk billån).

– Dessuten bør utlånsreguleringen fortsatt ha en opphørsdato, ettersom dette alltid vil utløse en ny vurdering av dens fornuft og nødvendighet, understreker Johansen.

Forskriftene bør ikke endres nå

Finans Norge mener at både boliglånsforskriften og forbrukslånsforskriften bør videreføres i uendret form inntil videre. En ny og helhetlig vurdering bør først foretas når innholdet i ny finansavtalelov er avklart og de økonomiske utfordringene påført av pandemien er ytterligere redusert.

Les Finans Norges høringsuttalelse om forslag til endringer i utlånsreguleringen 

Se også: Hindrene for boliglån er høye nok som de er (innlegg i Finansavisen)