Forenklet dokumentasjonskrav og utvidet avdragsfrihet under lånegarantiordningen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forenklet dokumentasjonskrav og utvidet avdragsfrihet under lånegarantiordningen

Finansdepartementet har besluttet å forenkle dokumentasjonskravet og utvide avdragsfrihet under lånegarantiordningen. Finans Norge mener klargjøringen av lønnsomhetskravet kan bidra til å gi bankene tydeligere rammer i bruken av garantiordningen. 

Den statlige lånegarantiordningen er ment å gi bankene mulighet til å yte garanterte lån til næringslivet som er rammet av akutt likviditetsmangel som følge av koronapandemien. Den 20. november ble det gjort forskriftsendringer som klargjør at bedrifter som kan vise til overskudd i 2019 kan anses som lønnsomme, og dermed kvalifisere for lån innvilget under ordningen.

– Lånegarantiordningen er et viktig redskap for å avhjelpe bedrifter som er rammet av akutt likviditetsmangel, men det er viktig å understreke at kredittprosessene er bankenes ansvar. De siste endringene i garantiordningen kan bidra til å gi bankene tydeligere rammer i bruken av ordningen, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

Det er videre gitt åpning for at bankene kan gi avdragsfrihet i opptil tre år, både for lån som allerede er innvilget og for nye lån. Det er tidligere i år innført utvidet løpetid på inntil seks år.

– Vi mener større fleksibilitet i innretningen av lånegarantiordningen kan bidra til å tilpasse denne type lån til den enkelte bedrift, regjeringen har lyttet til næringen i denne prosessen, sier Johansen.

Lånegarantiordningen innebærer at staten dekker 90 prosent av bankenes eventuelle tap på garanterte lån, og innebærer en betydelig risikoavlastning for bankene. Det er bankene selv som vurderer lånesøknader og avgjør hvilke bedrifter som får innvilget lån under ordningen.

– For de bedriftene som kommer innenfor garantiordningen vil endringene i dokumentasjonskravet og utvidet avdragsfrihet kunne virke positivt, legger Johansen til.

Les forskrift om endring i forskrift 27. mars 2020 nr. 490 til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

Erik Johansen

Erik Johansen

direktør bank og kapitalmarked

922 82 616 erik.johansen@finansnorge.no