Digitale sentralbankpenger viktig beredskap for Norges Bank

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Digitale sentralbankpenger viktig beredskap for Norges Bank

Endringene i betalingssystemene skjer i rekordfart, nye aktører og ny teknologi akselerer skiftet med nordiske land i front. Samtidig er bruken av kontanter fortsatt fallende, og Norges Bank er ferd med å ferdigstille utredningen om digitale sentralbankpenger. Dette var sentrale tema da Finans Norge inviterte til den årlige betalingsformidlingskonferansen denne uken.

Ida Wolden Backe. Foto.
Visesentralbanksjef Ida Wolden Bache.
Foto: Norges Bank.

Bruken av kontanter i Norge er betydelig lavere sammenlignet med resten av Europa. I tillegg har fremveksten av nye penge- og betalingssystemer, i stor grad drevet frem av store globale teknologiselskaper, satt press på behovet for å utrede innføring av digitale sentralbankpenger.

– Så vidt vi vet er andelen kontantbetalinger i Norge lavere enn i noe annet land, sa Ida Wolden Bache, visesentralbanksjef i Norges Bank, i sitt foredrag på konferansen.

Visesentralbanksjefen la også til at utredningen av digitale sentralbankpenger var motivert av et «føre var»- prinsipp. Dersom de strukturelle endringene utfordrer konkurranse, beredskap, nasjonal styring og kontroll med betalingssystemet så vil digitale sentralpenger være viktig beredskap. Wolden Bache pekte i den sammenheng på Facebooks kryptovaluta Libra som en mulig pådriver til store endringer.  

Store samfunnsmessige implikasjoner

Idar Kreutzer. Foto.
Idar Kreutzer på betalingsformidlingskonferansen.
Foto: Leif Osland.

Digitale sentralbankpenger er potensielt disruptivt, sa Finans Norges administrerende direktør Idar Kreutzer, i sitt foredrag. Innføring av digitale sentralbankpenger kan bidra til å endre innarbeidende roller i betalingsmarkedet, det er derfor viktig å tenke grundig gjennom samfunnsmessige implikasjoner, påpekte Kreutzer.

Norges Bank imøtekom dette argumentet, og viste til at konsekvensene for det finansielle systemet avhenger av hvordan digitale sentralbankpenger utformes. Dersom det skal erstatte kontanter, vil bankenes balanse være uforandret. Derimot, dersom publikum erstatter bankinnskudd med digitale sentralbankpenger kan konsekvensene for det finansielle systemet bli større. Ifølge Norges Bank kan bankenes tilgang til innskuddsfinansiering bli redusert, og bankenes finansieringskostnader vil kunne øke.

– Å forhindre brå og store uttrekk av innskudd fra bankene er et viktig hensyn i utformingen av digitale sentralbankpenger, sa Wolden Bache.

Norges Bank skal i løpet av første halvår neste år ta stilling til hvordan banken skal gå videre med arbeidet.