Behandlingsforsikring – antall forsikrede fortsetter å øke

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Behandlingsforsikring – antall forsikrede fortsetter å øke

Et plasthjerte, papirfigurer og et stetoskop ligger på et bord
Foto: Shutterstock

Ved utgangen av september i år har nærmere 650 000 nordmenn en behandlingsforsikring. Det er en økning på 5,6 prosent fra tilsvarende tid i fjor. Bruken av forsikringen øker også, og den største prosentvise økningen er i bruk av psykolog eller psykiater.

Siden starten av 2000-tallet har vi sett en stadig økning av antall personer med behandlingsforsikring i Norge. Med en økning i antall forsikrede, øker også bruken av forsikringen. Hittil i år er erstatningene totalt på 993 millioner kroner – opp 4 prosent fra i fjor. De aller fleste har behandlingsforsikring gjennom arbeidsgiver. Ved utgangen av tredje kvartal i år var 90 prosent forsikret gjennom arbeidsgiver eller forening.

– En viktig del av veksten handler nok om at det er et populært ansattegode, og at ansatte etterspør helseforsikring. I tillegg ønsker bedriftene å redusere sykefraværet, ved at ansatte raskt og enkelt kommer til behandling, sier Hege Hodnesdal, direktør for skadeforsikring i Finans Norge. 
 
En behandlingsforsikring garanterer helsehjelp innen en kort frist, gjerne innen 10 arbeidsdager. Det kan dreie seg om utredning, behandling og operasjon. Forsikringen kan blant annet brukes til legespesialist, fysioterapeut, kiropraktor og psykolog. Flere selskaper tilbyr også fri tilgang på online videosamtale med lege og helsetelefon. 
 
– Helseforsikring er et nyttig og viktig komplement til offentlige helsetjenester, ved at man tilfører mer penger å produsere helsetjenester for. Dermed kan det private og offentlige utfylle hverandre, sier Hodnesdal.

Mindre bruk av fysioterapi som følge av nedstenging

Det er behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor som blir mest brukt, etterfulgt av legespesialist og diagnostikk. Hittil i år er imidlertid bruken av fysioterapi/kiropraktikk redusert, som naturlig følge av at slik virksomhet ble stengt ned en periode i mars/april grunnet koronatiltak. 

 

Bruk av psykolog øker mest

Den største prosentvise økningen hittil i år er bruk av psykolog og psykiater, med 33 prosent økning fra samme tid i fjor. Denne utviklingen kan skyldes at flere velger avtaler som dekker psykolog, men det kan også vise et økt behov som følge av koronatiltakene.