1,5 millioner arbeidstakere får egen pensjonskonto

Gå til hovedinnhold
Publisert:

1,5 millioner arbeidstakere får egen pensjonskonto

Folk på kontor. Illustrasjonsbilde.
Fra årsskiftet får alle med innskuddspensjon egen pensjonskonto. Foto: Adobe Stock Photo.

Egen pensjonskonto trer i kraft 1. januar 2021. Dette er en stor og viktig reform innen privat tjenestepensjon, og omfatter rundt 1,5 millioner arbeidstakere. Med egen pensjonskonto vil arbeidstakere få samlet pensjonen sin på én konto, og på denne måten få bedre oversikt og mer pensjon for hver sparte krone.  

Egen pensjonskonto innføres fra 1. januar 2021 

Stortinget vedtok i 2019 at de som jobber i en bedrift med innskuddspensjon får samlet all pensjonssparingen sin på ett sted, på en såkalt «egen pensjonskonto».  Endringen omfatter rundt 1,5 millioner arbeidstakere. Regjeringen vedtok 6. november at reglene om egen pensjonskonto skal tre i kraft fra 1. januar 2021. 

– Finans Norge har sammen med våre medlemmer jobbet kontinuerlig for å legge til rette for at egen pensjonskonto innføres på en god måte og slik at arbeidstakernes kan være sikre på at deres pensjon blir godt ivaretatt, sier Stefi Kierulf Prytz, direktør for livsforsikring og pensjon i Finans Norge. 

– Vi er blant annet i ferd med å ferdigstille en omfattende infrastruktur som skal legge til rette for at samlingen av pensjonssparing skjer effektivt og trygt, sier hun.

Hva er egen pensjonskonto?

Egen pensjonskonto gjelder i første omgang for arbeidstakere som har innskuddspensjon. Dette er den mest vanlige pensjonsordningen i privat sektor, om lag 1,5 millioner nordmenn har innskuddspensjon. Disse vil nå få pensjonskapitalen de har fra tidligere arbeidsforhold automatisk samlet på konto hos nåværende arbeidsgivers pensjonsleverandør. Hensikten med å samle pensjonskapitalen er å gi bedre oversikt over pensjonssparingen, og å spare kostnader til forvaltning og administrasjon. Dette gir mer pensjon for hver krone som spares.   

Ved å få samlet pensjonsmidlene vil arbeidstakere få dekket administrasjonskostnader for tidligere opptjening av arbeidsgiveren. Arbeidstakerne vil også ha krav på å få samme pris på forvaltning av midlene som arbeidsgiver har fremforhandlet.  

På egen pensjonskonto samles både pensjon som er opptjent hos nåværende arbeidsgiver og eventuell tidligere pensjonssparing. For arbeidstakere med flere arbeidsgivere blir pensjonssparingen samlet på den kontoen der det er spart opp mest pensjon. 

Arbeidstakerne får nye valgmuligheter  

Arbeidstakerne kan velge å flytte pensjonskontoen til en annen pensjonsleverandør enn den arbeidsgiver benytter. De som ikke ønsker at den tidligere pensjonssparingen skal samles på egen pensjonskonto, vil få mulighet til å reservere seg mot dette. Reservasjonen må skje innen 1. mai 2021. Det vil også åpnes for muligheten til å samle tidligere pensjonssparing på egen pensjonskonto før tremånedersfristen har utløpt.  

Arbeidstakere kan gjøre disse valgene fra 1. februar 2021. For de som ikke gjør noen valg, samles pensjonskapitalbevisene automatisk på egen pensjonskonto etter 1. mai 2021. 

Arbeidstakerne vil få informasjon 

Alle arbeidstakere med innskuddspensjon får i løpet av høsten 2020 et informasjonsbrev om egen pensjonskonto fra Finans Norge. I tillegg vil alle få nærmere informasjon fra sin arbeidsgiver eller arbeidsgivers pensjonsleverandør.   

I februar 2021 vil arbeidstakere få brev fra arbeidsgivers pensjonsleverandør om hvilke pensjonskapitalbevis som automatisk vil bli overført til egen pensjonskonto og om valgmulighetene.  

Finans Norge er i ferd med å utvikle en reservasjonsløsning i Norsk Pensjon hvor den enkelte kan treffe valg om reservasjon, fremskynde samling av pensjon og også få oversikt over priser.  

Flere får med seg opptjent pensjon

Samtidig med at egen pensjonskonto innføres, oppheves dagens krav om at man må jobbe i minst 12 måneder for å ha rett på pensjonskapitalbevis. Arbeidstakere som slutter i jobben etter 1. januar 2021 vil derfor få utstedt et pensjonskapitalbevis, uavhengig av arbeidsforholdets lengde. Flere arbeidstakere med korte arbeidsforhold og hyppige jobbskifter, vil med dette sikres pensjonsopptjening.  

Pressemeldingen fra Finansdepartementet om egen pensjonskonto innføres fra 1. januar 2021 (regjeringen.no)

Les forskrift om overgangsregler til lov 3. mai 2019 nr. 14 om endringer i innskuddspensjonsloven mv. (egen pensjonskonto)

Les forskrift om endring i forskrift 22. desember 2000 nr. 1413 til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold

Les lov om endringer i innskuddspensjonsloven mv. (egen pensjonskonto)