11

Gå til hovedinnhold

11

Regelfest for crowdfunding og norsk AI-suksess

Endelig ser det ut til at EUs regelverk for crowdfunding blir implementert i Norge. Geir Atle Bore, grunnlegger og leder av Fundingpartner jubler og forklarer regelverket. Han og mange flere bruker tjenester fra det norske IT-selskapet Strise som har global...

Forbedringer i finansavtaleloven

Justiskomiteen på Stortinget har ferdigbehandlet forslaget til ny finansavtalelov. Finans Norge har vært sterkt kritisk til lovforslaget, men er fornøyd med at komiteen har gjort flere presiseringer og endringer i positiv retning.

Bilde: Stock photo
Bilde: Stock photo

Bankbytte har aldri vært enklere

Å bytte bank har blitt enklere enn det var, men banken må også innfri strenge sikkerhetskrav. En blankofullmakt er ikke godt nok. Det skriver kommunikasjonssjef på bank og kapitalmarked, Sveinung Sleire, i NRK Ytring. 

Aktiv forvaltning kan være lønnsomt

Det skriver Finans Norges Tom Staavi i Dagens Næringsliv i dag, som en kommentar til de siste dagenes artikler om aktiv vs passiv forvaltning av fond. Les innlegget i DN.no.

Gjeldsgraden i norske husholdninger er stabil

Finanstilsynet ferske boliglånsundersøkelse viser at gjeldsgraden i norske husholdninger har ligget flat de siste tre årene. Det er et sunnhetstegn og viser at bankene opptrer ansvarlig i en periode der det er høyt trykk i boligmarkedet.

Viser vilje til å bidra

Ytterligere utsettelse av skatte- og avgiftsinnbetalingene vil være til stor hjelp for bedrifter som sliter med likviditeten.

Mest forsikringssvindel på bil

Hittil i år er bilsvindel på topp. Drøyt 40 prosent av de avslørte svindelsakene på skadeforsikringsområdet gjelder svindel med bilforsikringer, viser tall fra Finans Norge.

Svindel på bilforsikring utgjør størst andel av svindelsakene i 2020.
Svindel på bilforsikring utgjør størst andel av svindelsakene i 2020.

Forvirring skaper regelforakt

Det er rett og slett vanskelig å forstå Oslo kommunes kamp mot digitale arrangement. Det skriver admin.dir i Hovedorganisasjonen Virke, Ivar Horneland Kristensen, admin.dir i Abelia, Øystein Eriksen Søreide og informasjonsdirektør i Finans Norge, Tom Staavi i et felles debattinnlegg i Dagsavisen. 

Behandlingsforsikring – antall forsikrede fortsetter å øke

Ved utgangen av september i år har nærmere 650 000 nordmenn en behandlingsforsikring. Det er en økning på 5,6 prosent fra tilsvarende tid i fjor. Bruken av forsikringen øker også, og den største prosentvise økningen er i bruk av psykolog eller psykiater.

Et plasthjerte, papirfigurer og et stetoskop ligger på et bord
Foto: Shutterstock

Winkelman ny direktør i Sparebankforeningen

Sparebankforeningen har ansatt Iman Winkelman som ny administrerende direktør. Winkelman kommer fra stillingen som leder av Virke Servicehandel. Sparebankforeningen i Norge har som formål å fremme medlemsbankenes interesser overfor myndighetene, det politis...

Iman Winkelman. Foto.
Foto: Kilian Munch

To replikker om BankID-svindel

BankID-debatten i Dagens Næringsliv fortsetter. Her svarer Finans Norges forbrukerpolitiske direktør Gry Nergård, og Vipps kommunikasjonssjef Hanne Kjærnes på siste innlegg til jusprofessor Erik Røsæg. Les begge innleggene i dn.no

Evig negativ rente, bolig til himmels og 30 milliarder ut av vinduet

Hvorfor har bolig- og hyttemarkedet vært hett under den største økonomiske krisen etter krigen? Hva skjer om realrenten fortsetter sin 700 års historie og faller videre? Hvorfor skal alle tvangsflyttes til Oslo? Og hvorfor bygger vi et regjeringskvartal til...

Markedsstatistikk for livsforsikring tredje kvartal 2020

De oppsparte pensjonspengene for alle arbeidstagere med innskuddsordninger (forsikringsforpliktelsene) var på 339 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal, opp 15 % fra samme tid i fjor og opp 7 % fra årsskiftet.

FinAut inviterer til webinar

FinAut inviterer til eget webinar onsdag 18. november, med informasjon om autorisasjonsordningene i personforsikring næringsliv og skadeforsikring næringsliv. Les mer om og logg deg på webinaret hos FinAut.

Norgesferie førte til båtskadetopp

Nordmenn på ferie i eget land har skadet fritidsbåtene båtene sine mer i år enn i fjor, viser tall fra Finans Norge. Antallet båtskader etter tredje kvartal økte med 27 prosent og erstatningene med 19 prosent.

Båtliv. Illustrasjonsbilde.

Medlemsmøte om evaluering av pensjonsreformen

19. november inviterer Forsikringsforeningen til digitalt medlemsmøte om arbeidet til det offentlige utvalget som skal evaluere pensjonsreformen innført i 2011. Pensjonsutvalget skal bl.a. evaluere om de langsiktige målene i pensjonsreformen vil kunne nås, samt vurdere mulige justeringer for å sikre pensjonssystemets økonomiske og sosiale bærekraft. Påmelding og mer...

Vil ha begrensninger for billån: – Sterkt inngripende

Finanstilsynet foreslår at løpetiden på salgspantlån skal begrenses til fem år. Men når ble dagens løpetid et samfunnsproblem, spør Tom Slungaard og Dag Henning Jacobsen i et debattinnlegg i Finansavisen.   

Webinar om hjemmekontor

Finans Norge arrangerer Teams-webinaret:  «Hvilke regler gjelder ved bruk av hjemmekontor?»  17. november. Alle medlemsbedriftenes HR-kontakter har fått invitasjon, men det er også mulighet for ledere med personalansvar å melde sin interesse for deltakelse....

Illustrasjonsfoto: En som sitter foran en pc

BankID i kundens interesse

Elektronisk ID og elektronisk signatur har kommet for å bli. Vi skal ikke tilbake til penn og papir, slik Røsæg vil i sine innlegg i DN 28. oktober og 05. november. Finans Norges forbrukerpolitiske direktør Gry Nergård svarer på nok et innlegg om BankID i DN.no.

Nye autorisasjonsordninger i næringsliv

Fra 2021 kan forsikringsrådgivere i næringsliv autorisere seg. FinAut åpner to nye autorisasjonsordninger, Personforsikring næringsliv og Skadeforsikring næringsliv, i løpet av første kvartal 2021. Les mer om dette hos FinAut.no.

Antallet autoriserte holder seg på et høyt nivå

Antallet autoriserte holder seg på et høyt nivå. I personforsikring er det etter tredje kvartal nesten dobbelt så mange innmeldte kandidater enn forventet ved ordningens etablering. FinAut observerer at antallet planlagte prøver er sterkt økende og forventer et stort antall kunnskapsprøver og praktiske prøver i fjerde kvartal. Det viser 3.kvartalsstatistikken fra FinAut.

Økende innsats for å lære unge om personlig økonomi i Europa

Det er ikke bare i Norge det nå jobbes for å heve de unges kompetanse i personlig økonomi gjennom undervisning i skolen. Finans Norge arbeidet lenge for å få inn økonomi i de nye læreplanene som kom i høst, men også i andre europeiske land spiller finansnær...

Bilde av forsiden av rapporten