Utvidelse av gjeldsregistrene må fremskyndes

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Utvidelse av gjeldsregistrene må fremskyndes

Statsbudsjettet varsler ingen endringer som innebærer utvidelse av gjeldsregistrene, til tross for at det tidligere er varslet en gjennomgang av lovverket i 2021.

Våren 2020 mente en samlet finanskomite på Stortinget at gjeldsregistrene må utvides til å omfatte all gjeld.

Flere av opposisjonspartiene mente at dette burde skje umiddelbart, mens regjeringspartiene viste til at en endring eventuelt ville bli gjort i forbindelse med en gjennomgang av gjeldsinformasjonsloven i 2021.

En slik gjennomgang er imidlertid ikke nevnt blant de prioriterte oppgavene til Barne- og familiedepartementet i forbindelse med statsbudsjettet.

Folkefinansiering

Finans Norge har også tatt til orde for at også lån til forbruker som ytes via folkefinansieringsplattformer må omfattes. I dag er det ingen plikt til å rapportere inn slike lån til registrene, og folkefinansieringsplattformene har heller ikke anledning til å hente ut informasjon fra registrene for å vurdere hvorvidt de bør formidle lån til en forbruker som søker om det.

Det kan føre til at en forbruker som ikke får lån i en ordinær bank kan pådra seg uhåndterlig gjeld gjennom lån i en slik plattform. Det kan også føre til at det oppstår et gråmarked for kreditt på siden av de ordinære markedet.

Regjeringen bryter skatteløftet til finansnæringen

Med virkning fra 2017 ble det innført en særskilt skatt på finansnæringen. Den gangen ble det sagt at det skulle hentes inn 3,5 milliarder kroner ekstra i skatt fra finansnæringen for å kompensere for at kundene i finansnæringen ikke betaler moms.

Jan Erik Fåne. Foto.
Skuffende at regjeringen bryter skatteløftet, sier kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne.

Handlingsregelen for dummies

Tom Staavi har oppdatert sin blogg om handlingsregelen. Anbefales varmt til alle som trenger en enkel forklaring på sammenhengen mellom oljepengebruken i statsbudsjettet, oljefondet og handlingsregelen.

Tom Staavi. foto.