Tariffoppgjøret 2020 har startet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Tariffoppgjøret 2020 har startet

Seks måneder forsinket på grunn av koronapandemien, men nå er tariffoppgjøret i gang. Mandag 12. og tirsdag 13. oktober forhandles det for fullt på Hotel Opera i Oslo. Finans Norge forhandler parallelt med Finansforbundet og LO.

Bilde av tariffavtalene

Årets tariffoppgjør er et hovedoppgjør, noe som innebærer at det både skal forhandles om et generelt lønnstillegg og om endringer i sentralavtalene.

– Frontfaget har allerede lagt stramme rammer for oppgjøret, men vi håper å komme i havn før kl 24.00 tirsdag 13. oktober, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr. Hun er forhandlingsleder for arbeidsgiversiden.

Årets tariffoppgjør er preget av koronapandemien. Noen bransjer er svært negativt berørt, mens andre ikke er truffet like hardt.

– For Finans Norge er det viktig at oppgjøret gis en forsvarlig økonomisk ramme. Det betyr at finansnæringen må forholde seg til frontfagsrammen, på samme måte som de andre tariffområdene har gjort denne høsten. I år ble partene i industrien enige om en ramme på 1,70 prosent. I tillegg er det viktig for arbeidsgiversiden at tariffavtalen gjenspeiler endringer ellers i samfunnet, sier Runa Opdal Kerr.

Bilde av forhandlingsdelegasjonen fra Finans Norge og Finansforbundet
Fra åpningen av forhandlingene med Finansforbundet, med Vigdis Mathisen som forhandlingsleder for Finansforbundet og Runa Opdal Kerr, forhandlingsleder for Finans Norge
LO og Finans Norges forhandlingsdelegasjon
For LO er det Peggy Hessen Følsvik som er forhandlingsleder. Her fra kravoverleveringen kl 11.30
Ann Håkonsen

Ann Håkonsen

kommunikasjonssjef

950 64 149 Ann.Hakonsen@finansnorge.no