Strammere boliglånsforskrift kan forsterke nedturen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Strammere boliglånsforskrift kan forsterke nedturen

Med en innstramning i boliglånsforskriften vil store deler av landet bli behandlet for en sykdom det ikke har og sannsynligvis aldri vil få. Det skriver Sparebankforeningens styreleder, Jon Håvard Solum, i et innlegg i DN.

Dagens boliglånsforskrift har fungert godt. Den har bidratt til å dempe gjeldsveksten i norske husholdninger og har vært en viktig faktor i å sikre like konkurransevilkår for hele næringen. Fleksibilitetskvotene har fungert etter hensikten.

I Finanstilsynets forslag til ny utlånsregulering flyttes mer av det kredittfaglige arbeidet fra bankene over til myndighetene. Bankene er i førstelinjen i møtet med kundene og foretar kontinuerlig grundige og velfunderte kredittvurderinger. Denne rollen er av stor samfunnsøkonomisk betydning.

Våre banker er spredt over hele landet og er ofte en viktig drivkraft i lokalsamfunnet. Et regelverk tilpasset ett geografisk område trenger ikke nødvendigvis fungere i andre regioner i landet. Derfor er bankenes selvstendige vurderingsevne helt nødvendig for å sikre velfungerende markeder.

Flere bedriftskunder innenfor entreprenørbransjen melder om tynnere ordrebøker og økt usikkerhet som en direkte konsekvens av koronapandemien. En ytterligere innstramning i boliglånsforskriften vil kunne forsterke den økonomiske nedturen med lav vekst i næringslivet rundt i hele Norge.

Midlertidig regulering av gjeldsveksten i norske husholdninger kan i perioder være nødvendig. Men i prinsippet må kredittpraksis føres tilbake til bankene ved redusert risiko og i en mer normalisert situasjon. Med en innstramning i boliglånsforskriften vil store deler av landet bli behandlet for en sykdom det ikke har og sannsynligvis aldri vil få.