Strammer inn på koronatiltak i Oslo

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Strammer inn på koronatiltak i Oslo

Fra torsdag 29. oktober kl 12.00 innfører Oslo kommune påbud om hjemmekontor så langt det er praktisk mulig, og krav om at arbeidsgivere skal dokumentere at de ansatte har fått beskjed om at de skal ha hjemmekontor. Antall deltakere på innendørs arrangementer uten fast seteplassering begrenses til 20 personer og det innføres påbud om munnbind innendørs på offentlig sted, der man ikke kan opprettholde minst én meter avstand.

Illustrasjonsbilde koronaviruset

– Etter det vi forstår innebærer påbudet om hjemmekontor så langt det er praktisk mulig, at alle arbeidsgivere innenfor Oslo bys grenser skal legge til rette for hjemmekontor, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr.

Det er kun ansatte som må være på jobb på grunn av arbeidets art som kan være på arbeidsplassen, og som utgangspunkt skal alle som arbeider på kontor jobbe hjemmefra. Arbeidsgiver må dokumentere at alle ansatte har fått beskjed om at de skal ha hjemmekontor, for eksempel ved å sende e-post eller SMS til ansatte. I tillegg skal eventuelle interne retningslinjer oppdateres.

Begrenset sosial kontakt – jobb holdes utenom

Byrådets anmodning er videre at antallet kontakter gjennom én uke ikke bør overstige 10 personer i sosiale sammenhenger ut over husstandsmedlemmer og barnehage- og barneskolekohorter. Det er presisert at grensen på 10 personer ikke inkluderer kollegaer og personer man møter i jobbsammenheng.

I tillegg til de nasjonale smitteverntiltakene, som blant annet avstand og hygiene, viderefører byrådet de fleste Oslo-tiltakene. Dette inkluderer påbud om munnbind i kollektivtransporten når man ikke kan holde én meters avstand og grensen på maks 200 personer til stede på utendørs arrangementer.

Regjeringen legger frem nye nasjonale koronatiltak mandag 26. oktober klokken 16.00, og Finans Norge vil oppdatere våre råd fortløpende.

Ta gjerne kontakt med Finans Norges advokater ved spørsmål.  

Katarina Lægreid Buzatu

Katarina Lægreid Buzatu

Advokat/fagsjef individuell arbeidsrett

957 72 648 katarina.legreid.buzatu@finansnorge.no

Arbeidshverdagen med korona

Illustrasjonsbilde med kontorlandskap og tomme pulter

Hva må du som arbeidsgiver tenke på? Finans Norge har utarbeidet en veileder for praktisering av arbeidshverdagen under koronapandemien og spørsmål og svar.